ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zmiana danych do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy wydanych przed 15 sierpnia 2013 r.

Informacja ogłoszona dnia 2017-02-08 12:45:30 przez Zbigniew Monkiewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Treść urzędowa:
Przyjmowanie zgłoszeń zmiany danych do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać organowi, który udzielił licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, zmiany danych, o których mowa w art. 7a ustawy o transporcie drogowym nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
 
Wymagane dokumenty:
Zawiadomienie/Wniosek.

Załączniki:
 1. Dokumenty potwierdzające zmianę danych (oznaczenie, siedziba przedsiębiorcy);
 2. Wykaz pojazdów przy zmianie danych pojazdów;
 3. Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną przy zmianie danych dotyczących bazy eksploatacyjnej;
 4. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu roli zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie + certyfikat kompetencji zawodowych tej osoby przy zmianie osoby zarządzającej transportem drogowym;
 5. Oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań. zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy + certyfikat kompetencji zawodowych tej osoby przy zmianie osoby zarządzającej;
 6. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym  – przy zmianie osoby zarządzającej;
 7. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 przy zmianie osoby zarządzającej;
 8. Dokumenty potwierdzające odpowiednią sytuację finansową, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) Nr 1071/2009 – w przypadku zwiększenia liczby pojazdów zgłoszonych do licencji i ubiegania się o dodatkowy wypis z licencji;
Opłaty:
Opłata skarbowa:
 • Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
 • 17 zł za pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek i odbierającej decyzję – w przypadku osób innych niż przedsiębiorca (opłata skarbowa - nr konta bankowego: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227 PKO BP S.A.. ).
Opłata administracyjna:
 • Opłata za zmianę licencji: 10 % od podstawy (podstawa za wydanie zezwolenia zpd: 1000zł).
 • Opłata za wydanie każdego wypisu przy zmianie licencji: 5% od podstawowej opłaty za wydanie zezwolenia zpd.
 • Opłata za wydanie każdego wypisu z licencji przy zwiększeniu taboru: 11 % od podstawy.
Nr konta bankowego Starostwa Powiatowego w Olsztynie:
42 1140 1111 0000 4163 2600 1002 (mBank).
 
Termin odpowiedzi:
 • 14 dni
Tryb odwoławczy:
 • Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009 r., str. 51).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U z 2013 r., poz. 916).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz 1257 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).
 • Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz. 567).
Wykonanie zadania:
Jednostka odpowiedzialna
 
Stanowisko pracy do spraw transportu drogowego
Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 15
telefon: 89 521 05 16

Pracownicy odpowiedzialni
 • Marek Szyrwiński
  adres e-mail:
 • Joanna Martul
  adres e-mail:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Szyrwiński Data wytworzenia informacji: 2017-01-25
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Szyrwiński Data wprowadzenia do BIP 2017-01-30 11:13:31
Wprowadził informację do BIP: Zbigniew Monkiewicz Data udostępnienia informacji: 2017-02-08 12:45:30
Osoba, która zmieniła informację: Zbigniew Monkiewicz Data ostatniej zmiany: 2019-11-12 10:37:54
Artykuł był wyświetlony: 1465 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu