ˆ

Stacja Kontroli Pojazdów

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestracja i zmiana danych stacji kontroli pojazdów.

Informacja ogłoszona dnia 2017-02-15 09:52:19 przez Zbigniew Monkiewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Treść urzędowa:
Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, dokonywanie wpisów bądź skreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej.
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek,
Dowód osobisty (do wglądu),
Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie o następującej treści:
"Oświadczam, że:
 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym".
 3. Oświadczenie powinno również zawierać:
  1. firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
  2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
  3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
 
Opłaty:
Opłata skarbowa:
 • 412 zł za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 • 206 zł za zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
 • 17 zł za pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek i odbierającej zaświadczenie o wpisie do rejestru – w przypadku osób innych niż przedsiębiorca
(opłata skarbowa – nr konta bankowego:63 1020 3541 0000 5002 0290 3227 PKO BP S.A. ).
 
Termin odpowiedzi:
 • Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru  następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy:
 • Od postanowienia odmawiającego wydanie zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie stacji kontroli pojazdów przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. z 2006 r. Nr 40, poz. 275).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 roku w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. Nr 223, poz. 2264).
 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).
 
Wykonanie zadania:
Jednostka odpowiedzialna
 
Stanowisko pracy do spraw transportu drogowego
Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 15
telefon: 89 521 05 16

Pracownicy odpowiedzialni
 • Marek Szyrwiński
  adres e-mail:
 • Joanna Martul
  adres e-mail:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Szyrwiński Data wytworzenia informacji: 2017-01-25
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Szyrwiński Data wprowadzenia do BIP 2017-01-31 12:31:01
Wprowadził informację do BIP: Zbigniew Monkiewicz Data udostępnienia informacji: 2017-02-15 09:52:19
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Chmielewski Data ostatniej zmiany: 2018-09-03 14:08:23
Artykuł był wyświetlony: 967 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu