ˆ

Ośrodek Szkolenia Kierowców

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wpis do ewidencji instruktorów i zmiana danych

Informacja ogłoszona dnia 2017-02-24 12:49:51 przez Zbigniew Monkiewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Treść urzędowa:
Prowadzenie ewidencji instruktorów, wydawanie legitymacji instruktorom nauki jazdy
 
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek
 2. Fotografia 1 szt.,
 3. Orzeczenie lekarskie,
 4. Orzeczenie psychologiczne,
 5. Zaświadczenie z KRK o niekaralności lub oświadczenie o niekaralności
 6. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów/ kursu uzupełniającego dla instruktorów,
 7. Kserokopia prawa jazdy potwierdzająca posiadanie prawa jazdy kat.:
  • kat. A,  B i T przez okres co najmniej 2 lat,
  • kat. B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E  przez okres jednego roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w szkoleniu na kat. B.
 8. Dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji.
Zmiana danych w ewidencji:
Wniosek
Instruktor jest obowiązany przekazywać informację o wszelkich zmianach danych zawartych w ewidencji w terminie 14 dni od dnia ich zmiany.
Zakres danych obejmuje:
 1. imię i nazwisko;
 2. numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
 3. adres zamieszkania;
 4. wynikające z ukończonego kursu i zakresu złożonego egzaminu, poszczególne rodzaje uprawnień, w zakresie których może prowadzić szkolenie, oraz daty ich uzyskania.
Opłaty:
Opłata skarbowa:
 • Nie podlega opłacie skarbowej.
Opłata administracyjna:
 • 50 zł za wpis do ewidencji
Nr konta bankowego Starostwa Powiatowego w Olsztynie: 
42 1140 1111 0000 4163 2600 1002 (mBank)
 
Termin odpowiedzi:
 • Wpis lub odmowa wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.
Tryb odwoławczy:
 • Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji o wpisie lub decyzji o odmowie wpisu do ewidencji instruktorów.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.). 
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 roku w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 661).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).
 
Wykonanie zadania:
Jednostka odpowiedzialna
 
Stanowisko pracy do spraw transportu drogowego
Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 15
telefon: 89 521 05 16

Pracownicy odpowiedzialni
 • Marek Szyrwiński
  adres e-mail:
 • Joanna Martul
  adres e-mail:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Szyrwiński Data wytworzenia informacji: 2017-01-25
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Szyrwiński Data wprowadzenia do BIP 2017-01-31 12:49:02
Wprowadził informację do BIP: Zbigniew Monkiewicz Data udostępnienia informacji: 2017-02-24 12:49:51
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Chmielewski Data ostatniej zmiany: 2019-07-01 13:52:28
Artykuł był wyświetlony: 1001 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu