ˆ

Transmisje z obrad Rady Powiatu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Transmisje z obrad Rady Powiatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kliknij w poniższy link żeby oglądać transmisję na żywo:
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA - transmitowanie i utrwalanie obrad Rady Powiatu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) – dalej RODO,
 
informujemy, że:
 
 1. Administratorem Pana/Pani danych Osobowych jest: Starosta Olsztyński, którego siedziba mieści się w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (tel.: 89 5210500, e-mail: );
   
 2. W sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (e-mail: );
   
 3. Pana/Pani dane osobowe (wizerunek i głos) przetwarzamy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, którym jest obowiązek transmitowania i utrwalania obrad rady powiatu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz obowiązek jawności działania organów Powiatu;
   
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (wizerunku i głosu) jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
   
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty, które zawarły z Administratorem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz każde inne osoby, ponieważ nagranie z obrad Rady Powiatu stanowi informację publiczną i jest udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej;
   
 6. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie archiwizujemy, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów powiatu i starostw powiatowych;
   
 7. W trakcie przetwarzania danych osobowych ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do informacji o procesie ich przetwarzania. Pozostałe prawa: prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (w postaci nagrania wizerunku i głosu) nie mają w tym przypadku zastosowania;
   
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych (wizerunku i głosu) jest wymogiem ustawowym. W przypadku wzięcia udziału w obradach Rady Powiatu jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania. Konsekwencją niepodania Pana/Pani danych osobowych (wizerunku i głosu) będzie brak możliwości wzięcia udziału w obradach Rady Powiatu;
   
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Kamiński Data wytworzenia informacji: 2018-11-05
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Kamiński Data wprowadzenia do BIP 2018-11-05 12:00:07
Wprowadził informację do BIP: Zbigniew Monkiewicz Data udostępnienia informacji: 2018-11-05 13:28:17
Osoba, która zmieniła informację: Zbigniew Monkiewicz Data ostatniej zmiany: 2019-06-28 12:02:46
Artykuł był wyświetlony: 1296 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu