ˆ

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-07 07:34:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, że:
 
 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, reprezentowane przez Starostę Olsztyńskiego, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (tel.: 89 5210500, e-mail: ),
   
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (e-mail: )
   
 3. Pana/Pani dane osobowe (wizerunek) przetwarzamy w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), którym jest określony przepisami art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia oraz określony przepisami art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym obowiązek zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących mienie Powiatu, a także na terenie wokół takich nieruchomości i obiektów budowlanych.
   
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty, które zawarły z Administratorem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz osoby upoważnione przez Administratora.
   
 5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowujemy przez okres nieprzekraczający 21 dni od dnia nagrania. Po upływie tego okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu (poprzez nadpisanie), z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
   
 6. W trakcie przetwarzania danych osobowych ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do informacji o procesie ich przetwarzania, prawo do usunięcia danych Pana/Pani dotyczących.
   
 7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania przez Pana/Panią danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania zadań publicznych.
   
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Osoba, która wytworzyla informację: Maciej Kamiński Data wytworzenia informacji: 2018-11-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Kamiński Data wprowadzenia do BIP 2018-11-07 07:34:49
Wprowadził informację do BIP: Zbigniew Monkiewicz Data udostępnienia informacji: 2018-11-07 07:35:24
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Chmielewski Data ostatniej zmiany: 2018-11-22 09:45:53
Artykuł był wyświetlony: 629 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu