ˆ

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie monitoringu wizyjnego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

KLAUZULA INFORMACYJNA - monitoring wizyjny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, że:
 
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Starosta Olsztyński, którego siedziba mieści się w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (tel.: 89/5210500, e-mail: );
   
 2. W sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (e-mail: );
   
 3. Pana/Pani dane osobowe (wizerunek) przetwarzamy w celach:
  • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia,
  • zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących mienie Powiatu, a także na terenie wokół takich nieruchomości i obiektów budowlanych;
  Podstawą prawną przetwarzania ww. danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO oraz przepisy odpowiednio: art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
   
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych (wizerunku) mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa: organy ścigania oraz osoby upoważnione przez Administratora;
   
 5. Pana/Pani dane osobowe (wizerunek) przetwarzamy wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowujemy przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania. Po upływie tego okresu, uzyskane w wyniku monitoringu wizyjnego nagrania obrazu zawierające dane osobowe (wizerunek) podlegają zniszczeniu (poprzez nadpisanie), z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami;
   
 6. W trakcie przetwarzania danych osobowych ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych (wizerunku) oraz do informacji o procesie ich przetwarzania, prawo do usunięcia danych Pana/Pani dotyczących;
   
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych (wizerunku) jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania. Konsekwencją niepodania Pana/Pani danych osobowych (wizerunku) będzie brak możliwości przetwarzania tych danych;
   
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Kamiński Data wytworzenia informacji: 2018-11-07
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Kamiński Data wprowadzenia do BIP 2018-11-07 07:34:49
Wprowadził informację do BIP: Zbigniew Monkiewicz Data udostępnienia informacji: 2018-11-07 07:35:24
Osoba, która zmieniła informację: Zbigniew Monkiewicz Data ostatniej zmiany: 2019-12-06 11:43:20
Artykuł był wyświetlony: 1734 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu