ˆ

Przetwarzanie danych osobowych w celu wykonywania usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

KLAUZULA INFORMACYJNA - wykonywanie usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, że:
 
 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Starosta Olsztyński, którego siedziba mieści się w Starostwie Powiatowym w Olsztynie,
  Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (tel.: 89 5210500, e-mail: );
 2. w sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn, e-mail: ;
   
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub w celu podjęcia działań na żądanie Pana/Pani, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Szczególną podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowią przepisy:
  • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
  • ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
    
 4. Inne dane osobowe (z wyjątkiem danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa – art. 10 RODO) przekazane administratorowi z Pana/Pani inicjatywy np. dane kontaktowe będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażonej poprzez działanie polegające np. na przesłaniu administratorowi tych danych w dokumentach, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
   
 5. Pana/Pani dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub Pana/Panią, w dziedzinie prawa pracy (art. 9 ust. 2 lit. b RODO).
   
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom: instytucjom przewidzianym przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, np. operatorowi pocztowemu, instytucjom finansowym.
   
 7. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres: zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów powiatu i starostw powiatowych;
   
 8. w trakcie przetwarzania danych osobowych ma Pan/Pani prawo żądania od administratora: dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
   
 9. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   
 10. przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   
 11. podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, w celu wykonywania usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia określonego wyżej celu. Podanie przez Pana/Panią innych danych (z wyjątkiem określonych w art. 10 RODO) jest dobrowolne.
   
 12. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-04-30
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Kamiński Data wprowadzenia do BIP 2019-05-06 07:49:51
Wprowadził informację do BIP: Zbigniew Monkiewicz Data udostępnienia informacji: 2019-05-06 07:50:26
Osoba, która zmieniła informację: Zbigniew Monkiewicz Data ostatniej zmiany: 2019-05-21 12:16:32
Artykuł był wyświetlony: 653 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu