ˆ

Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań Wydziału Geodezji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Klauzula informacyjna - geodezja

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) - dalej RODO, informujemy że:
  
 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Olsztyński, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (tel.: 89 5210500, e-mail: );
   
 2. w sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn, e-mail: ;
   
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celach
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  Inne dane osobowe (dane kontaktowe) mogą być przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażonej poprzez działanie polegające na podaniu administratorowi tych danych. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie;
   
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są instytucje i podmioty uprawnione, przewidziane przepisami prawa. Pana/Pani dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych. Pana/Pani dane osobowe przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu;
   
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie - przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
   
 6. w trakcie przetwarzania danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
  • żądania dostępu do danych osobowych, ograniczonego art. 5a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • żądania sprostowania danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
    
 7. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (oświadczenie o cofnięciu zgody);
   
 8. w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowym przetwarzaniu tych danych, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   
 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia celów, dla których je gromadzimy;
   
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-05-22
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Kamiński Data wprowadzenia do BIP 2019-05-22 07:45:44
Wprowadził informację do BIP: Zbigniew Monkiewicz Data udostępnienia informacji: 2019-05-22 07:48:55
Osoba, która zmieniła informację: Zbigniew Monkiewicz Data ostatniej zmiany: 2020-01-23 13:54:30
Artykuł był wyświetlony: 694 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu