ˆ

Realizacja zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

KLAUZULA INFORMACYJNA - Realizacja zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) - dalej RODO, informujemy że:
   
1)    administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Starosta Olsztyński, którego siedziba mieści się w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (tel.: 89 521-05-00, e-mail: );
2)    w sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn, e-mail: ;
3)    Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w związku z realizacją ustawowych zadań Powiatowego Rzecznika  Konsumentów w Olsztynie, wynikających z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
W przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (art. 9 ust. 1 RODO) Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią wyraźnej zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Wyrażenie zgody na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych należy potwierdzić składając Administratorowi oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych.
4)    odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są: przedsiębiorcy w zgłoszonej przez konsumenta sprawie o ochronę praw i interesów konsumentów, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
5)    Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
6)    w trakcie przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych przepisami prawa o ochronie danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:  
-   dostępu do danych osobowych,
-   sprostowania i uzupełnienia danych osobowych,
-   ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
-   usunięcia danych osobowych;
7)    jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody (dotyczy danych szczególnej kategorii) – ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie ww. danych osobowych należy potwierdzić składając Administratorowi oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie tych danych;
8)    w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowym przetwarzaniu tych danych, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9)    w przypadku, gdy podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia celu, dla którego je gromadzimy. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, podanie przez Pana/Panią tych danych jest dobrowolne;
10)    Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-06-04
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Kamiński Data wprowadzenia do BIP 2019-06-04 11:41:19
Wprowadził informację do BIP: Piotr Chmielewski Data udostępnienia informacji: 2019-06-04 11:46:18
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Chmielewski Data ostatniej zmiany: 2019-06-04 12:09:54
Artykuł był wyświetlony: 559 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu