ˆ

Realizacja zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

KLAUZULA INFORMACYJNA - Realizacja zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Klauzula informacyjna - realizacja zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) - dalej RODO, informujemy że:
 
 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Starosta Olsztyński, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (tel.: 895210500, e-mail: );
 2. w sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn, e-mail: ;
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w związku z realizacją ustawowych zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Olsztynie, wynikających z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
  W przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (art. 9 ust. 1 RODO) Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią wyraźnej zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Wyrażenie zgody na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych należy potwierdzić składając Administratorowi oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych;
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są: przedsiębiorcy w zgłoszonej przez konsumenta sprawie o ochronę praw i interesów konsumentów, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 6. w trakcie przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych przepisami prawa o ochronie danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania i uzupełnienia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych;
 7. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody (dotyczy danych szczególnej kategorii) – ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie ww. danych osobowych należy potwierdzić składając Administratorowi oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie tych danych;
 8. w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowym przetwarzaniu tych danych, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. podanie danych osobowych Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z ochroną praw konsumentów. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia celu określonego w pkt. 3;
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-06-04
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Kamiński Data wprowadzenia do BIP 2019-06-04 11:41:19
Wprowadził informację do BIP: Piotr Chmielewski Data udostępnienia informacji: 2019-06-04 11:46:18
Osoba, która zmieniła informację: Zbigniew Monkiewicz Data ostatniej zmiany: 2019-10-22 13:00:45
Artykuł był wyświetlony: 621 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu