ˆ

III kadencja Zarządu Powiatu (lata 2006 - 2010)

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rok 2009

Informacja ogłoszona dnia 2010-03-05 13:56:17 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

 
Uchwała Nr 160_5_09 Zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego Powiatu Olsztyńskiego na 2009 rok.
Uchwała Nr 160_4_09 W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu- Miejskiego Urzędu Pracy i Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 160_3_09 W sprawie zmiany przeznaczenia środków w ramach zadań z zakresu rehabilitcji zawodowej i społecznej finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Uchwała Nr 160_2_09 W sprawie nieodpłatnego przekazania gminom Powiatu Olsztyńskiego sprzętu komputerowego będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Olsztynie.
Uchwała Nr 160_1_09 W sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na rok 2009.
Uchwała Nr 159_1_09 W sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na rok 2009.
Uchwała Nr 157_2_09 Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wycinki drzew na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Olsztyńskiego i gospodarki uzyskanym drewnem.
Uchwała Nr 157_1_09 W sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Olsztyński.
Uchwała Nr 155_3_09 W sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaliczenia dróg na terenie gminy Olsztynek do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr 155_2_09 W sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na rok 2009.
Uchwała Nr 154_5_09 W sprawie uchylenia uchwał.
Uchwała Nr 154_4_09 W sprawie udzielenia upoważnienia.
Uchwała Nr 154_3_09 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Uchwała Nr 154_2_09 W sprawie udzielenia upoważnienia.
Uchwała Nr 154_1_09 W sprawie projektu budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2010 r.
Uchwała Nr 153_3_09 W sprawie zatrudnienia dyrektora Powiatowej Służby drogowej w Olsztynie.
Uchwała Nr 153_2_09 W sprawie upoważnienia Pani Katrzyny Grzybowskiej- Dyrektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Olsztynie do reprezentowania Powiatu Olsztyńskiego na rozprawach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Olsztynie.
Uchwała Nr 153_1_09 W sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia drogi powiatowej Nr 1601N Orłowo- Nidzica w lokalizacji od km  0+000 do km 7+937 kategorii drogi powiatowej.
Uchwała Nr 152_1_09 W sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na rok 2009.
Uchwała Nr 151_1_09 W sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego Powiatu Olsztyńskiego na 2010 rok.
Uchwała Nr 150_1_09 W sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 148_1_09 W sprawie zmiany przeznaczenia środków w ramach zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych.
Uchwała Nr 147_3_09 W sprawie przeznaczenia do 700 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 147_2_09 W sprawie nieodpłatnego przekazania kotła wodnego (c.o.).
Uchwała Nr 147_1_09 W sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na rok 2009.
Uchwała Nr 146_2_09 W sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce.
Uchwała Nr 146_1_09 W sprawie organizacji eliminacji powiatowych do XXXIV Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary-Malewskiej.
Uchwała Nr 145_1_09 W sprawie zmian w budżenie Powiatu Olsztyńskiego na rok 2009.
Uchwała Nr 144_3_09 W sprawie przeznaczenia 2000 zł na nagrody Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 144_2_09 W sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności w okresie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz w okresie ferii szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Żardenikach
Uchwała Nr 144_1_09 W sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztyńsku.
Uchwała Nr 143_4_09 W sprawie przeznaczenia 300 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 143_3_09 W sprawie zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpaami dla Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko", aktualizacja na lata 2008 - 2011 z perspektywą do roku 2015.
Uchwała Nr 143_2_09 W sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Purda na lata 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016.
Uchwała Nr 143_1_09 W sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaliczenia dróg na teranie Gminy Purda do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr 141_2_09 W sprawie przekazania komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach.
Uchwała Nr 141_1_09 W sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na rok 2009.
Uchwała Nr 140_2_09 W sprawie: powołania stałej komisji do przeprowadzania odbiorów robót budowlanych.
Uchwała Nr 140_1_09 W sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Nidzickiego kategorii drogi powiatowej.
Uchwała Nr 139_3_09 W sprawie: przeznaczenia do sprzedaży kotła wodnego oraz ustalenia zasad i trybu sprzedaży.
Uchwała Nr 139_2_09 W sprawie zmiany przeznaczenia środków w ramach zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Uchwała Nr 139_1_09 W sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na rok 2009.
Uchwała Nr 138_1_09 w sprawie przeznaczenia 2000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 137_5_09 W sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2009/2010 dyrektora Zespołu Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku.
Uchwała Nr 137_4_09 W sprawie uchylenia uchwał.
Uchwała Nr 137_3_09 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Uchwała Nr 137_2_09 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Uchwała Nr 137_1_09 W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009r.
Uchwała Nr 136_3_09 W sprawie przeznaczenia 2000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 136_2_09 W sprawie założeń projektu budżetu Poaiwtu Olsztyńskiego na 2010 rok.
Uchwała Nr 136_1_09 W sprawie zmian w budżenie Powiatu olsztyńskiego na rok 2009.
Uchwała Nr 135_5_09 W sprawie przeznaczenia 2000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 135_4_09 W sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowcyh prowadzonych przez Powiat Olsztyński.
Uchwała Nr 135_3_09 W sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia dróg w Powiecie Bartoszyckim kategorii dróg powiatowych
Uchwała Nr 135_2_09 W sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia drogi nr 1364N kategorii drogi powiatowej.
Uchwała Nr 135_1_09 W sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 134_4_09 W sprawie przeznaczenia 1000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 134_3_09 W sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Mendelskiej - referenta w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Olsztynie do reprezentowania Powiatu Olsztyńskiego w sprawach zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Dobrym Mieście przy ul. Garnizonowej 9B.
Uchwała Nr 134_2_09 W sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Grzybowskiej - Dyrektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Olsztynie do reprezentowania Powiatu Olsztyńskiego w sprawach zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Dobrym Mieście przy ul. Garnizonowej 9B.
Uchwała Nr 134_1_09 W sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia ulic w Mrągowie kategorii drogi powiatowej.
Uchwała Nr 133_4_09 W sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia drogi Nr 2722N kategorii drogi powiatowej.
Uchwała Nr 133_3_09 W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zaspołu - Miejskiego Urzędu Pracy i Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 133_2_09 W sprawie realizacji zadań publicznych finansowanych lub współfinansowanych z budżetu Powiatu Olsztyńskiego w ramach uzupełniającego konkursu ofert 2009.
Uchwała Nr 133_1_09 W sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć opiekuńczo-wychowawczych dyrektora Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce.
Uchwała Nr 132_3_09 W sprawie zmiany przeznaczenia środków w ramach zadań z zakresu regabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Uchwała Nr 132_2_09 W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach.
Uchwała Nr 132_1_09 W sprawie zmian w budżecie Powiatu Olszyńskiego na rok 2009.
----------------------------------------
Uchwała Nr 131_3_09
Uchwała Nr 131_2_09
----------------------------------------
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Uchwała Nr 131_1_09 W sprawie umożenia należności pieniężnej powiatu
Uchwała Nr 130_10_09 W sprawie wyrażenia opinii w rzedmiocie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w obrębie 4 w Biskupcu
Uchwała Nr 130_9_09 W sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do czynności związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków finansowych Unii Europejskiej.
Uchwała Nr 130_8_09 w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do czynności związanych z ralizacją projektów finansowanych ze środków finansowych Unii Europejskiej
Uchwała Nr 130_7_09 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Uchwała Nr 130_6_09 W sprawie udzielenia upoważnienia.
Uchwała Nr 130_5_09 W sprawie przyznania nagrody rocznej Pani Marii Mielniczek Dyrektorowi Zespołu Zakladów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście.
Uchwała Nr 130_4_09 W sprawie podziału wyniku finansowego (zysku netto) za rok 2008 Zespołu Zakladów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście.
Uchwała Nr 130_3_09 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Zespołu Zakladów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście.
Uchwała Nr 130_2_09 W sprawie podziału wyniku finansowego (zysku netto) za rok 2008 Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.
Uchwała Nr 130_1_09 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.
Uchwała Nr 129_3_09 W sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie.
Uchwała Nr 129_2_09 W sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu do dokonania w 2009 roku czynności prawnych.
Uchwała Nr 129_1_09 W sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na rok 2009.
Uchwała Nr 128_1_09 W sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach.
Uchwała Nr 127_3_09 W sprawie przeznaczenia 2000 zł na promocję Powaitu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 127_2_09 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie
Uchwała Nr 127_1_09 W sprawie realizacji zadań publicznych finansowanych lub współfinansowanych z budżetu Powiatu Olsztyńskiego w ramach II edycji Otwartego Konkursu Ofert.
Uchwała Nr 126_2_09 W sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek w Gminie Gietrzwałd stanowiących obecnie drogi wewnętrzne.
Uchwała Nr 126_1_09 W sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2008 rok.
Uchwała Nr 125_2_09 W sprawie realizacji zadania publicznego współfinansowanego z budżetu Powiatu Olsztyńskiego w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2009.
Uchwała Nr 125_1_09 W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach.
Uchwała Nr 124_2_09 W sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia drogi Nr 1225N Tabórz - Zawady Małe na odcinku Plichta - Zawady Małe kategorii drogi powiatowej.
Uchwała Nr 124_1_09 W sprawie zamian w budżenie Powiatu Olsztyńskiego na rok 2009.
Uchwała Nr 123_3_09 W sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczynieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Olsztyńskiego na rok 2009 oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie.
Uchwała Nr 123_2_09 W sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Olsztyńskiego
Uchwała Nr 123_1_09 W sprawie udzielenia pożyczki
Uchwała Nr 122_1_09 W sprawie przeznaczenia 1000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego
Uchwała Nr 121_5_09 W sprawie udzielenia poręczenia kredytu.
Uchwała Nr 121_4_09 W sprawie przeznaczenia z budżetu Powiatu Olsztyńskiego środków finansowych na wydrukowanie broszury informacyjnej z okazji Jubileuszowych Obchodów 80 rocznicy powstania szkół polskich na Warmii
Uchwała Nr 121_3_09 W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach
Uchwała Nr 121_2_09 W sprawie wyrażenia opinii w przedmioci zaliczenia dr kategorii dróg gminnych drogi powiatowej nr 1372N Uniszewo - Dorotowo - Ruś - Bartąg - Olsztyn na odcinku Uniszewo - granica Gminy Gietrzwałd.
Uchwała Nr 121_1_09 W sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi powiatowej nr 1427N Łajsy - Guzowy Młyn.
Uchwała Nr 120_2_09 W sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Biskupcu do przystąpienia do projektu pt. "Damy radę - międzynarodowe kwalifikacje spawalnicze dla uczniów ZSZ w Biskupcu" i podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu przygotowanego w partnerstwie z firmą Olsztyńskie Centrum Szkolenia Spawaczy "DOSZ" Jarosław Zwierzchlewski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Uchwała Nr 120_1_09 W sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku do przystąpienia do projektu pt.: "Nowe zawody informatyczne dla szkół zawodowych" i podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu przygotowanego w partnerstwie z Fundacją Edukacji Ekonomicznej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Uchwała Nr 119_8_09 W sprawie realizacji zadań publicznych finansowanych lub wpsółfinansowanych z budżetu Powiatu Olsztyńskiego w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2009
Uchwała Nr 119_7_09 W sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na rok 2009.
Uchwała Nr 119_6_09 W sprawie przeznaczenia z budżetu Powiatu Olsztyńskiego srodków finansowych na zakup sprzętu sportowego na uroczystość otworcia sali sportowej w Marcinkowie.
----------------------------------------
Uchwała Nr 119_5_09
Uchwala Nr 119_4_09
Uchwała Nr 119_3_09
Uchwała Nr 119_2_09
Uchwała Nr 119_1_09
----------------------------------------
W sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji części zadań projektu pn.: "Profesjonalizm w działaniu - gwarancją sukcesu zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Uchwała Nr 118_1_09 W sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie.
Uchwała Nr 117_2_09 W sprawie pkrycia kosztów uczestnictwa laureata eliminacji powiatowych w XV Jubileuszowym Ogólnopolskim Samorządowym Konkursie Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych".
Uchwała Nr 117_1_09 W sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu i planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2008 r.
Uchwała Nr 116_3_09 W sprawie przeznaczenia 1000 zł na promocje Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 116_2_09 W sprawie przeznaczenia 4000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 116_1_09 W sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaliczenia do kategorii dróg gminnych części drogi łączącej miejscowości Kieźliny-Myki-Zalbki.
Uchwała Nr 114_1_09 W sprawie przekazania mienia ruchomego Zespołowi Szkół w Olsztynku.
Uchwała Nr 113_9_09 W sprawie zasad prowadzenia wycinki drzew na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Olsztyńskiego i gospodarki uzyskanym drewnem.
----------------------------------------
Uchwała Nr 113_8_09
Uchwała Nr 113_7_09
Uchwała Nr 113_6_09
Uchwała Nr 113_5_09
----------------------------------------
W sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji części zadań projektu pn.: "Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu licealisty" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
----------------------------------------
Uchwała Nr 113_4_09
Uchwała Nr 113_3_09
Uchwała Nr 113_2_09
Uchwała Nr 113_1_09
----------------------------------------
W sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji części zadań projektu pn.: "Języki obce drogą do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Uchwała Nr 111_1_09 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Uchwała Nr 109_4_09 W sprawie upoważnienia Pana Jerzego Salamona - inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Olsztynie do reprezentowania Powiatu Olsztyńskiego w sprawach zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Biskupcu przy ul. Armii Krajowej 4.
Uchwała Nr 109_3_09 W sprawie upoważnienia Pana Jerzego Salamona - inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Olsztynie do reprezentowania Powiatu Olsztyńskiego w sprawach zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Biskupcu przy Alei Broni 1c.
Uchwała Nr 109_2_09 W sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Grzybowskiej - Dyrektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Olsztynie do reprezentowania Powiatu Olsztyńskiego w sprawach zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Biskupcu przy Alei Broni 1c.
Uchwała Nr 109_1_09 W sprawie wskazania jednostki do realizacji projektu pt.: „Gdzie szukać drogi do sukcesu?” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Uchwała Nr 108_1_09 W sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.
Uchwała Nr 107_5_09 W sprawie akceptacji sprawozdania z realizacji zadania polegającego na zakupie specjalistycznego środka transportu - ambulansu medycznego przez Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu.
Uchwała Nr 107_4_09 W sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu do dokonywania w 2009 roku czynności prawnych.
Uchwała Nr 107_3_09 W sprawie publikacji opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu 2009 r. i prognozy długu Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 107_2_09 W sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2009r.
Uchwała Nr 107_1_09 W sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Olsztyńskiego na rok 2009.


Zobacz starsze uchwały.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację: brak danych Data wytworzenia informacji: 2010-03-05
Osoba, która odpowiada za treść: brak danych Data wprowadzenia do BIP 2010-03-05 13:05:59
Wprowadził informację do BIP: Zbigniew Monkiewicz Data udostępnienia informacji: 2010-03-05 13:56:17
Osoba, która zmieniła informację: Zbigniew Monkiewicz Data ostatniej zmiany: 2013-03-06 13:04:56
Artykuł był wyświetlony: 1909 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu