ˆ

V kadencja Zarządu Powiatu (lata 2014 - 2018)

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ROK 2018

Informacja ogłoszona dnia 2018-01-22 13:01:25 przez Zbigniew Monkiewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr 196/1/2018 w sprawie zwolnienia Pana Artura Bala ze stanowiska Dyrektora Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie
Uchwała Nr 195/5/2018  w sprawie przeznaczenia 500 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 195/4/2018 w sprawie przeznaczenia 1000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 195/3/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2018 rok.
Uchwała Nr 195/2/2018 w sprawie projektu budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 195/1/2018 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2019 - 2039.
Uchwała Nr 194/4/2018 w sprawie przeznaczenia środków w ramach zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nipełnosprawnych.
Uchwała Nr 194/3/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Olsztynie.
Uchwała Nr 194/2/2018 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu olsztyńskiego punktów nieopłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatleskiego oraz eudkacji prawnej.
Uchwała Nr 194/1/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2018 rok
Uchwała Nr 193/1/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2018 rok
Uchwała Nr 192/2/2018 w sprawie umorzenia naleznosci pieniężnych Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 192/1/2018 w sprawie nabycia nieruchomosci połozonej w obrębie Bogdany, gmina Barczewo
Uchwała Nr 191/4/2018 w sprawie określenia zadań przeznaczonych do dofinansowania w ramach dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 r.
Uchwała Nr 191/3/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 roku.
Uchwała Nr 191/2/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2018 rok
Uchwała Nr 191/1/2018 w sprawie przekazania środka trwałego, będącego własnością Powiatu Olsztyńskiego na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Żardenikach
Uchwała Nr 190/5/2018 w sprawie organizacji eliminacji powiatowych XLIII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Mlodzieży Szkolnej im. Marii Zientary Malewskiej.
Uchwała Nr 190/4/2018 w sprawie ufundowania nagród dla uczestników VIII Regionalnego Konkursu Instrumentalnego "Muzyk Pierwsza Klasa"
Uchwała Nr 190/3/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Uchwała Nr 190/2/2018 w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie gminy Jonkowo do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr 190/1/2018 w sprawie powołania komisji pretargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomosci stanowiacych własność Powiatu Olsztyńskiego oraz przyjęcia regulaminu przeprowadzania czynności przetargowych.
Uchwała Nr 189/2/2018 w sprawie przeznaczenia 1000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 189/1/2018 w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie gminy Jonkowo do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr 188/1/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2018 rok
Uchwała Nr 187/3/2018 w sprawie przeznaczenia 5.000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 187/2/2018 w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie gminy Dobre Miasto do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr 187/1/2018 w sprawie zmian w  budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2018 rok
Uchwała Nr  186/2/2018 w sprawie ponownego określenia zadań przeznaczonych do dofinansowania w ramach dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r. procedury rozpatrywania wniosków  oraz terminu przyjmowania wniosków.
Uchwała Nr 186/1/2018 w sprawie odstąpienia od rozpoatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej i udzielenia dotacji.
Uchwała Nr 185/3/2018 w sprawie przyjęcia do realizacji "Pilotażowego programu wsparcia nauczania jężyka rosyjskiego w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olsztyński w latach 2018 - 2020
Uchwała Nr 185/2/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Nowej Wsi Małej, gmina Dobre Miasto.
Uchwała Nr 185/1/2018 w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia dróg położonych w Reszlu kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr 184/7/2018 w sprawie przeznaczenia 5000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 184/6/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości połozonej w obrębie Elgnówko, gmina Olsztynek.
Uchwała Nr 184/5/2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Błażeja Krasickiego w Smolajnach.
Uchwała Nr 184/4/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajacych sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Olsztyński.
Uchwała Nr 184/3/2018 w sprawie ustalenia formy i ogłoszenia konsultacji nad projektem rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
Uchwała Nr 184/2/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2018 rok.
Uchwała Nr 184/1/2018 w sprawie przedstawienia informacji finansowych za I półrocze 2018 r.
Uchwała Nr 183/10/2018 w sprawie przeznaczenia 1000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 183/9/2018 w sprawie przeznaczenia 1000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 183/8/2018 w sprawie przeznaczenia 1000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 183/7/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Olsztyński.
Uchwała Nr 183/6/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Uchwała Nr 183/5/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Uchwała Nr 183/4/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Uchwała Nr 183/3/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Uchwała Nr 183/2/2018 w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2019 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2019 - 2034 w perspektywie do roku 2050.
Uchwała Nr 183/1/2018 w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia dróg w granicach administracyjnych miasta Kętrzyn kategorii dróg powiatowych i zaliczeniach ich do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr 182/10/2018 w sprawie przeznaczenia 700 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 182/9/2018 w sprawie przeznaczenia 3000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 182/8/2018 w sprawie przeznaczenia 1000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 182/7/2018 w sprawie przeznaczenia 1000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 182/6/2018 w sprawie przeznaczenia 1000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 182/5/2018 w sprawie przeznaczenia 1000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 182/4/2018 w sprawie przeznaczenia 1000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 182/3/2018 w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie gminy Jonkowo do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr 182/2/2018 w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia drogi na terenie gminy Bisztynek kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr 182/1/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2018 rok.
Uchwała Nr 180/10/2018 w sprawie przeznaczenia 1000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 180/9/2018 w sprawie przeznaczenia 1500 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 180/8/2018 w sprawie przeznaczenia 2000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 180/7/2018 w sprawie przeznaczenia 1000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 180/6/2018 w sprawie przeznaczenia 1000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 180/5/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście.
Uchwała Nr 180/4/2018 w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia dróg na terenie miasta Lidzbark Warmiński kategorii drogi powiatowej i zaliczenia ich do kategorii drogi gminnej.
Uchwała Nr 180/3/2018 w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie gminy Jonkowo do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr 180/2/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Uchwała Nr 180/1/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2018 rok.
Uchwała Nr 178/5/2018 w sprawie przeznaczenia 1500 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 178/4/2018 w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jonkowo na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2020 - 2025.
Uchwała Nr 178/3/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Uchwała Nr 178/2/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Uchwała Nr 178/1/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły.
Uchwała Nr 177/4/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2018 rok.
Uchwała Nr 177/3/2018 w sprawie przeznaczenia 1000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 177/2/2018 w sprawie przeznaczenia 5.000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 177/1/2018 w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 1418 Dobre Miasto - Syryty od granicy powiatu do drogi nr 1527N oraz wyłaczenia z użytkowania odcinka drogi nr 1418N.
Uchwała Nr 176/3/2018 w sprawie przeznaczenia 1.000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 176/2/2018 w sprawie przeznaczenia 1.000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 176/1/2018 zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Olsztynie.
Uchwała Nr 175/8/2018 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2017 rok.
Uchwała Nr 175/7/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2018 rok.
Uchwała Nr 175/6/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.
Uchwała Nr 175/5/2018 w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie gminy Jonkowo do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr 175/4/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna Oddzial w Olsztynie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Biskupiec.
Uchwała Nr 175/3/2018 w sprawie nieodpłatnego przejęcia niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Swobodna, gmina Dobre Miasto.
Uchwala Nr 175/2/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezpzretargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Biesówko, gmina Bskupiec.
Uchwała Nr 175/1/2018 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Olsztyńskiego na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie.
Uchwała Nr 174/8/2018 w sprawie przeznaczenia 1.000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 174/7/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu - Miejskiego Urzędu Pracy i Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 174/6/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Olsztynie.
Uchwała Nr 174/5/2018 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Olsztyńskiego za rok 2017.
Uchwała Nr 174/4/2018 w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Olsztyński kredytu długoterminowego.
Uchwała Nr 174/3/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2018 rok.
Uchwała Nr 174/2/2018 w sprawie ogłoszenia i przyjęcia regulaminu konkursu plastycznego pn: "Aktywne i zdrowe spędzanie wolnego czasu młodzieży XXI w. - alternatywą dla nowoczesnych gadgetów technologicznych".
Uchwała Nr 174/1/2018 w sprawie pokrycia kosztów przejazdu i udziału uczniów szkół Powiatu Olsztyńskiego w programie "Poławiacze Pereł" Szkoła Letnia 2018.
Uchwała Nr 173/4/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków majątkowych budżetu Powiatu Olsztyńskiego na rok 2018.
Uchwała Nr 173/3/2018 w sprawie organizacji IV Gali Sportu Powiatu Olsztyńskiego oraz przyznania nagród i wyróżnień zawodnikom z terenu powiatu olsztyńskiego osiągającym wysokie wyniki sportowe w 2017 roku, trenerom i działaczom sportowym.
Uchwała Nr 173/2/2018 w sprawie organizacji powiatowych eliminacji Warmińsko - Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego '2018.
Uchwała Nr 173/1/2018 w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia drogi na terenie miasta Bisztynek kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr 172/4/2018 w sprawie przeznaczenia 1.000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 172/3/2018 w sprawie przeznaczenia 1.000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 172/2/2018 w sprawie przeznaczenia 1.000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 172/1/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2018 rok.
Uchwała Nr 171/2/2018 w sprawie przeznaczenia 1.000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 171/1/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Olsztynie w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
Uchwała Nr 170/5/2018 w sprawie przeznaczenia 1.000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 170/4/2018 w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie gminy Gietrzwałd do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr 170/3/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Uchwała Nr 170/2/2018 w sprawie organizacji eliminacji powiatowych oraz pokrycia kosztów przejazdu i udziału laureata powiatowego w eliminacjach ogólnopolskich oraz XXIV Finale Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" edycja 2018.
Uchwała Nr 170/1/2018 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu i planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2017 rok.
Uchwała Nr 169/3/2018 w sprawie przeznaczenia 12.300 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 169/2/2018 w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia odcinka drogi - ulicy Garnizonowej w granicach administracyjnych miasta Dobre Miasto do kategorii drogi gminnej.
Uchwała Nr 169/1/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2018 rok.
Uchwała Nr 168/4/2018 w sprawie przeznaczenia 1.000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 168/3/2018 w sprawie przeznaczenia 1.000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 168/2/2018 w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia dróg na terenie miasta Reszla kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr 168/1/2018 w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 1416N Kłębowo-Nowosady.
Uchwała Nr 167/5/2018 w sprawie realizacji zadań publicznych współfinansowanych z budżetu Powiatu Olsztyńskiego w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2018.
Uchwała Nr 167/4/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2018.
Uchwała Nr 167/3/2018 w sprawie ufundowania pucharów.
Uchwała Nr 167/2/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Uchwała Nr 167/1/2018 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej.
Uchwała Nr 166/3/2018 w sprawie przeznaczenia 1.000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 166/2/2018 w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia ulic na terenie miasta Górowa Iławeckiego kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr 166/1/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2018 rok.
Uchwała Nr 165/3/2018 w sprawie przeznaczenia 1.000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 165/2/2018 w sprawie przeznaczenia 1.000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 165/1/2018 w sprawie ustalenia formy i ogłoszenia konsultacji nad projektem uchwały Rady Powiatu w Olsztynie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek na terenie Powiatu Olsztyńskiego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Uchwała Nr 164/2/2018 w sprawie przeznaczenia 1.000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 164/1/2018 w sprawie zmiany celu darowizny nieruchomości.
Uchwała Nr 163/1/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Uchwała Nr 162/2/2018 w sprawie przeznaczenia 1.000 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 162/1/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Uchwała Nr 161/6/2018 w sprawie określenia procedury rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r. oraz terminu przyjmowania wniosków.
Uchwała Nr 161/5/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Olsztyński za rok 2017 oraz przekazania go właściwym instytucjom.
Uchwała Nr 161/4/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Uchwała Nr 161/3/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Uchwała Nr 161/2/2018 w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu do dokonywania w 2018 roku czynności prawnych.
Uchwała Nr 161/1/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2018 rok.
Uchwała Nr 159/5/2018 w sprawie przeznaczenia 4.920,00 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego.
Uchwała Nr 159/4/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście.
Uchwała Nr 159/3/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Uchwała Nr 159/2/2018 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań Powiatu Olsztyńskiego, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.
Uchwała Nr 159/1/2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Domu dla Dzieci "Zgoda" w Olsztynku.
Uchwała Nr 158/3/2018 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Olsztyńskiego do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021.
Uchwała Nr 158/2/2018 w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.
Uchwała Nr 158/1/2018 w sprawie informacji i planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Olsztyńskiego na rok 2018.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację: Witold Dauksza Data wytworzenia informacji: 2018-01-22
Osoba, która odpowiada za treść: Witold Dauksza Data wprowadzenia do BIP 2018-01-22 13:01:03
Wprowadził informację do BIP: Zbigniew Monkiewicz Data udostępnienia informacji: 2018-01-22 13:01:25
Osoba, która zmieniła informację: Iwona Zaworska Data ostatniej zmiany: 2018-11-22 12:01:52
Artykuł był wyświetlony: 1925 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu