ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-30 12:09:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 
            Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także zasady działania organów administracji publicznej w zakresie edukacji prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030).
 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.
 
 
            1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
            2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
            3. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":
 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693 i 1045 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,  o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 8. która jest w ciąży
            4. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
 1. ust. 3 pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. ust. 3 pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa  w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 3. ust. 3 pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. ust. 3 pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5. ust. 3 pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 6. ust. 3 pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie,
 7. ust. 3 pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.
 
            5. Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna:
 
GMINA BARCZEWO
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W BARCZEWIE
Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, pokój Nr 24
 
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez organizację pozarządową:
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, z siedzibą: 10-687 Olsztyn, ul. Hanowskiego 9/42.
Pomoc jest świadczona przez adwokata i radcę prawnego.
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
godz. 9.00–13.00
godz. 11.00–15.00
godz. 9.00–13.00
godz. 11.00–15.00
godz. 9.00–13.00
 
GMINA OLSZTYNEK
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OLSZTYNKU
Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1, pokój Nr 7a
 
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez organizację pozarządową:
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Wizja Lokalna”, z siedzibą: 10-089 Olsztyn, ul. Rymkiewicza 4.
Pomoc jest świadczona przez adwokata oraz osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
godz. 8.30–12.30
godz. 12.30–16.30
godz. 12.30–16.30
godz. 12.30–16.30
godz. 12.30–16.30
 
GMINA STAWIGUDA
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W STAWIGUDZIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Olsztyńska 10, pokój Nr 1
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez organizację pozarządową:
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Wizja Lokalna”, z siedzibą: 10-089 Olsztyn, ul. Rymkiewicza 4.
Pomoc jest świadczona przez adwokata oraz osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
godz. 13.00–17.00
godz. 8.00–12.00
godz. 8.00–12.00
godz. 8.00–12.00
godz. 8.00–12.00

GMINA BISKUPIEC
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W BISKUPCU
SORBOMA Dom Pracy Twórczej, ul. Wawelska 2, pokój Nr 1
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez adwokatów oraz radców prawnych.
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
godz. 9.00–13.00
godz. 11.00–15.00
godz. 9.00–13.00
godz. 11.00–15.00
godz. 9.00–13.00
 
GMINA DOBRE MIASTO
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W DOBRYM MIEŚCIE
Urząd Miejski w Dobrym Mieście, ul. Warszawska 14, pokój Nr 7
 
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez adwokatów oraz radców prawnych.
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
godz. 9.00–13.00
godz. 11.00–15.00
godz. 9.00–13.00
godz. 11.00–15.00
godz. 9.00–13.00
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Prussakow Data wytworzenia informacji: 2015-12-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Prussakow Data wprowadzenia do BIP 2015-12-30 12:09:03
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-12-30 12:13:02
Osoba, która zmieniła informację: Zbigniew Monkiewicz Data ostatniej zmiany: 2017-12-29 08:37:26
Artykuł był wyświetlony: 3788 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu