ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zgłoszenia budowy 2019

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-01-02 08:33:15 przez Piotr Chmielewski

Akapit nr - brak tytułu

Imię, Nazwisko / Nazwa
przedsiębiorstwa
Adres inwestycji Opis Projektu
Data
dokonania
zgłoszenia
Status
zgłoszenia
Agnieszka Kwaśna, Zenon Kwaśny Szałstry na działkach numer 179/1, 179/2 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 04.01.2019
Wycofano
zgłoszenie 25.01.2019
ORANGE Polska S.A
Tomaszkowo na działkach numer 60/79, 60/217, 60/218, 60/219, 60/220, 60/221, 60/222, 60/223, 60/224, 60225, 60/226, 60/205, 60/206, 60/207, 60/208, 60/157, 60/130, 60/124, 60/156, 60/119, 60/118, 60, 210, 60/115, 60211, 60/108, 60/204, 60/203, 60/152, 60/112, 60/113
budowa sieci telekomunikacyjnej 04.01.2019 Wniesiono sprzeciw 07.02.2019
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Miasto Barczewo obręb nr 2 na działkach numer 208/27, 208/21 budowa linii kablowej elektroenergetycznej 07.01.2019
Przyjeto
zgłoszenie 17.01.2019
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Dywity na działkach numer 13/2, 13/30, 14, 15/1, 15/3, 15/4, 83, 84/2, 84/3, 84/4, 82 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 07.01.2019
Przyjeto
zgłoszenie 16.01.2019
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Gutkowo na działce numer 196/5 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 07.01.2019
Przyjeto
zgłoszenie 21.01.2019
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Węgajty na działce numer 117/13 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 07.01.2019
Przyjeto
zgłoszenie 17.01.2019
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Kieźliny na działkach numer 158, 406/350 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 07.01.2019
Przyjeto
zgłoszenie 18.01.2019
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Tomaszkowo na działkach numer 165/8, 165/9, 446, 426, 443, 442, 167/6, 170/1, 167/3, 438, 169/3, 441, 434 budowa linii kablowej elektroenergetycznej 08.01.2019
Przyjeto
zgłoszenie 12.02.2019
Gmina Biskupiec Biskupiec obr. nr 5 na działkach numer 564, 565/1, 602/1, 602/2 budowa oświetlenia ulicznego 14.01.2019
Przyjeto
zgłoszenie 18.01.2019
Michał Sulich Kieźliny na działkach numer 406/225, 406/212 budowa sieci wodociągowe 22.01.2019
Przyjeto
zgłoszenie 15.02.2019
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Stawiguda na działkach numer 46/3, 799/2, 801 budowa linii kablowej elektroenergetyczne 25.01.2019
Przyjeto
zgłoszenie
30.01.2019
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Patryki na działkach numer 327/18, 327/29 budowa linii kablowej elektroenergetyczne 30.01.2019
Przyjeto
zgłoszenie 12.02.2019
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Cerkiewnik na działkach numer 330/13, 329, 3075/1, 337/20, 337/32, 337/30 budowa linii kablowej elektroenergetyczne 31.01.2019
Wycofano
zgłoszenie 15.02.2019
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Ostrzeszewo na działkach numer 35/4, 35/11 budowa linii kablowej elektroenergetyczne 04.02.2019
Przyjeto
zgłoszenie
07.02.2019
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Ostrzeszewo na działka numer 33/24, 33/42, 33/44, 33/46, 33/47, 33/50, 33/53, 33/54, 33/55 budowa linii kablowej elektroenergetyczne 04.02.2019
Przyjeto
zgłoszenie
07.02.2019
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Elgnówko na działkach numer 10/9, 10/3, 61, 163, 104/1 budowa linii kablowej elektroenergetyczne 04.02.2019
Przyjeto
zgłoszenie
06.02.2019
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Bartąg na działkach numer 279/2, 285/4, 285/5, 685, 289/13 budowa linii kablowej elektroenergetyczne 04.02.2019
Przyjeto
zgłoszenie
18.02.2019
Gmina Olsztynek Nadrowo na działkach numer 235/3, 223/4, 306/3, Maróz na działkach numer 102/2, 103/2 budowa sieci wodociągowej 06.02.2019
Przyjeto
zgłoszenie
20.02.2019
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Stawiguda na działkach numer 258/6, 293/4, 258/10 budowa linii kablowej elektroenergetycznej 06.02.2019  
Gmina Biskupiec Biskupiec obręb nr 5 na działkach numer 503, 564, 565/1, 563, 602/2 budowa sieci oświetlenia ulicznego 07.02.2019
Wycofano
zgłoszenie 25.02.2019
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Kikity na działkach numer 52/19, 21, 23/3, 23/7, 23/8, 23/10, 23/11, 23/12 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 07.02.2019  
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Bartąg na działkach numer 295/105, 295/116 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 07.02.2019
Przyjeto
zgłoszenie
14.02.2019
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Różnowo na działkach numer 656/10, 345/2, 194/222, 194/207, 194/48, 194/32 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 18.02.2019
Przyjeto
zgłoszenie
21.02.2019
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Sętal na działce numer 147/18 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 18.02.2019
Przyjeto
zgłoszenie
21.02.2019
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Mierki na działce numer 24/15 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 18.02.2019
Przyjeto
zgłoszenie
21.02.2019
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Mierki na działkach numer 14/38, 14/39, 14/41, 14/44, 14/48 budowa sieci gazowej 18.02.2019
Przyjeto
zgłoszenie
28.02.2019
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Wipsowo na działkach numer 88/5, 88/14 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 19.02.2019
Przyjeto
zgłoszenie
27.02.2019
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Bartąg na działkach numer 333/33, 334/11, 334/49, 334/51, 334/54, 336/2, 676 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 20.02.2019
Przyjeto
zgłoszenie
4.03.2019
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Dywity na działkach numer 188/3, 188/1, 346, 329/2, 333, , 347, 332, 328/4, 328/5, 327, 321/60, 321/51, 330/4 budowa sieci gazowej 20.02.2019
Przyjeto
zgłoszenie
11.03.2019
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Majdy na działkach numer 39/29, 39/33, 39/31, 39/22, 39/58, 40/33, 40/34, 40/35 budowa linii kablowej elektroenergetycznej 22.02.2019
Przyjeto
zgłoszenie
04.03.2019
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Majdy na działkach numer 23/72, 23/56 budowa linii kablowej elektroenergetycznej 22.02.2019
Przyjeto
zgłoszenie
05.03.2019
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Barczewo obr. nr 3 na działkach numer 323, 324 oraz Rejczuchy-Zalesie na działce numer225/12 budowa linii kablowej elektroenergetycznej 22.02.2019
Przyjeto
zgłoszenie
28.02.2019
ORANGE Polska S.A. Tomaszkowo na działkach numer 60/79, 60/217, 60/218, 60/219, 60/220, 60/221, 60/222, 60/152, 60/223, 60/224, 60/225, 60/226, 60/205, 60/206, 60/207, 60/208, 60/157, 60/126, 60/127, 60/124, 60/156, 60/119, 60/109, 60/118, 60/108, 60/203, 60/204, 60/210, 60/211, budowa sieci telekomunikacyjnej 25.02.2019
Wycofano
zgłoszenie
01.03.2019
Jan Szarras Stawiguda na działkach numer 509/88, 509/86, 509/59 budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 22.02.2019
Przyjeto
zgłoszenie
15.03.2019
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Ługwałd na działkach numer 155/45, 155/52, 155/62, 155/63, 158 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 28.02.2019
Przyjeto
zgłoszenie
18.03.2019
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Maróz na działkach numer 46/9, 41/21, 106 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 04.03.2019
Przyjeto
zgłoszenie
08.03.2019
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Różnowo na działkach numer 250/30, 250/35 budowa linii kablowej elektroenergetycznej 05.03.2019
Przyjeto
zgłoszenie
11.03.2019
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Tomaszkowo na działkach numer 59/3, 59/60, 59/101, 59/102, 59/103, 59/106, 59/107, 59/108, 59/109 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 06.03.2019
Przyjeto
zgłoszenie
15.03.2019
Gmina Dywity Różnowo na działce numer 522 budowa sieci kanalizacji sanitarnej 07.03.2019
Przyjeto
zgłoszenie
28.03.2019
ORANGE Polska S.A. Tomaszkowo na działkach numer 60/79, 60/217, 60/218, 60/219, 60/220, 60/221, 60/222, 60/152, 60/223, 60/224, 60/225, 60/226, 60/205, 60/206, 60/207, 60/208, 60/157, 60/126, 60/127, 60/124, 60/156, 60/119, 60/109, 60/118, 60/108, 60/203, 60/204, 60/210, 60/211, 60/112, 60/113, 60/115 budowa sieci telekomunikacyjnej 07.03.2019
Przyjeto
zgłoszenie
18.03.2019
Marek Lis Sząbruk na działce numer 75/58 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 11.03.2019  
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Lutry na działkach numer 292/3, 291, 283/14, 283/12, 283/13 budowa linii kablowej elektroenergetycznej 13.03.2019
Przyjeto
zgłoszenie
21.03.2019
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Jesionowo na działkach numer 52, 51, 70, 116, 117, 58, 59 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 13.03.2019  
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Pluski na działkach numer 41/166, 54/1 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 14.03.2019
Przyjeto
zgłoszenie
22.03.2019
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Szczęsne na działce numer 144/24 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 20.03.2019
Przyjeto
zgłoszenie
27.03.2019
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Lutek na działkach numer 3348/5, 320/1, 39 budowa linii kablowej elektroenergetycznej 21.03.2019
Przyjeto
zgłoszenie
11.04.2019
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Wójtowo na działkach numer 331/41, 330/16 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 21.03.2019
Przyjeto
zgłoszenie
03.04.2019
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Łomy na działkach numer 37/16, 37/17, 37/26 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 22.03.2019  
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Bartąg na działkach numer 299/38, 299/34 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 25.03.2019  
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Jonkowo na działkach numer 348/4, 348/6 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 28.03.2019  
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Gutkowo na działkach numer 192, 196/5, 3171/1 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 29.03.2019  
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Jemiołowo na działkach numer 41, 42, 48 budowa gazociągu 01.04.2019  
Urząd Gminy Dywity Bukwałd na działkach numer 27/1, 40, 42/18, 42/23, 47/7, 47/8, 47/10, 47/17, 65, 76/1, 86/1, 92/1, 92/3, 92/4, 92/5, 93/1, 93/2, 94, 95/2, 96/2, 97/2, 97/4, 97/7, 98/4, 99/2, 99/3, 100, 101/2, 102, 103, 104/2, 105/2, 105/3, 106/2, 107, 109/1, 109/2, 110, 112/3, 113, 114, 115/4, 115/5, 116, 118/1, 118/2, 119, 121/3, 122, 126/2, 126/3, 126/4, 126/7, 126/8, 127/2, 127/3, 127/4, 129/1, 129/2, 130, 132, 135, 136/1, 138/2, 139/5, 139/6, 139/8, 140/1, 141/1, 141/3, 142, 143/1, 143/4, 143/5, 143/6, 144/1, 145/4, 147/11, 148, 150, 151/3, 152, 153, 154/2, 154/3, 154/4, 155, 158/1, 158/2, 160/1, 162/10, 162/15, 162/18, 218, 219, 220, 221, 222/1, 236/2, 258, 259/2, 264, 269, 433/1, 433/1, 433/5, 433/6, 434 budowa sieci kanalizacji sanitarnej 05.04.2019  
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Stawiguda na działkach numer 243/4, 293/4, 268/14 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 08.04.2019  
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Stary Dwór na działkach numer 117/8, 296/1, 124/19, 124/18, 124/12, 124/7 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 08.04.2019  
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Świerkocin na działce numer 103/17 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 08.04.2019  
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Gutkowo na działkach numer 41/1, 51/7 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 08.04.2019  
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Stawiguda na działkach numer 3703/7, 592/1, 490/6, 490/8, 490/32 do 490/51 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 12.04.2019  
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Spręcowo na działkach numer 317/9, 317/10 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 15.04.2019  
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Jemiołowo na działkach numer 203/2, 202, 285/1 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 15.04.2019  
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Ruszajny na działkach numer 613/8, 613/14, 613/13 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 16.04.2019  
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu