ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2018-10-26 Uchwały Rady w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście. XXXVII/357/2018 Obowiązujący
72 2018-10-26 Uchwały Rady w sprawie ustalenia wysokości opłaty na rok 2019 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego w granicach administracyjnych powiatu olsztyńskiego XXXVII/356/2018 Obowiązujący
73 2018-10-26 Uchwały Rady zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świątki. XXXVII/355/2018 Obowiązujący
74 2018-10-26 Uchwały Rady zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2018 - 2045 XXXVII/354/2018 Obowiązujący
75 2018-10-26 Uchwały Rady zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2018 rok. XXXVII/353/2018 Obowiązujący
76 2018-09-28 Uchwały Rady zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Olsztyńskiego. XXXVI/352/2018 Obowiązujący
77 2018-09-28 Uchwały Rady w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów na rok 2019 za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze Powiatu Olsztyńskiego i jego parkowanie. XXXVI/351/2018 Obowiązujący
78 2018-09-28 Uchwały Rady w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji w latach 2015 – 2016 „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Olsztyńskiego na lata 2013 - 2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017 – 2020”. XXXVI/350/2018 Obowiązujący
79 2018-09-28 Uchwały Rady w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. XXXVI/349/2018 Obowiązujący
80 2018-09-28 Uchwały Rady zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. XXXVI/348/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu