ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-09-27 Uchwały Rady w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. VII/115/2019 Obowiązujący
2 2019-09-27 Uchwały Rady zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. VII/114/2019 Obowiązujący
3 2019-09-27 Uchwały Rady w sprawie ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane powiatowym transportem zbiorowym. VII/113/2019 Nieobowiązujący
4 2019-09-27 Uchwały Rady w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane powiatowym transportem zbiorowym. VII/112/2019 Nieobowiązujący
5 2019-09-27 Uchwały Rady zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów na rok 2019 za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze Powiatu Olsztyńskiego i jego parkowanie. VII/111/2019 Nieobowiązujący
6 2019-09-27 Uchwały Rady w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2018 za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze powiatu olsztyńskiego i jego parkowanie VII/110/2019 Nieobowiązujący
7 2019-09-27 Uchwały Rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku w Centrum Kształcenia Zawodowego wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku VII/109/2019 Obowiązujący
8 2019-09-27 Uchwały Rady zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym VII/108/2019 Nieobowiązujący
9 2019-09-27 Uchwały Rady w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania w latach 2017 - 2018 Programu Ochrony Środowiska Powiatu Olsztyńskiego do 2020 roku. VII/107/2019 Obowiązujący
10 2019-09-27 Uchwały Rady w sprawie powierzenia Gminie Jonkowo realizacji zadań pn: "Wykonanie utwardzonego pobocza drogi powiatowej Nr 1419N w miejscowości Garzewko", 2) "Wykonanie utwardzonego pobocza drogi powiatowej Nr 1368N w miejscowości Mątki". VII/106/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu