ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 15685
Promocja Powiatu Olsztyńskiego 1430
Monitoring wizyjny 4412
Nabór pracowników 889
Zatrudnianie pracowników 1050
Wykonywanie usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 916
Obsługa praktyki/stażu/wolontariatu 1090
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1369
Prowadzenia postępowań administracyjnych 1955
Geodezja 693
Realizacja zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów 583
WYBORY 39732
ORGANY POWIATU 33124
Rada Powiatu 16343
Komisje 30241
Skład Rady 15420
Protokoły z Sesji 3249
Imienne wykazy głosowań. 2795
Transmisje z obrad Rady Powiatu 5320
Interpelacje i zapytania radnych. 2493
Zarząd Powiatu 17073
RAPORT O STANIE POWIATU 1022
PRAWO 38065
Statut Powiatu 11933
Uchwały Rady 968985
Starsze Uchwały Rady 12837
Edukacja publiczna 10046
Ochrona zdrowia 16229
Pomoc społeczna 10888
Osoby niepełnosprawne 9554
Kultura i ochrona dóbr kultury 4795
Transport 15787
Kultura fizyczna i turystyka 5786
Oświata 16526
Geodezja, kartografia i kataster 5313
Gospodarka nieruchomościami 25725
Administracja architektoniczno-budowlana 3980
Ochrona środowiska i przyrody 5910
Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 4344
Ochrona praw konsumenta 4849
Obronność 4071
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 14392
Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe 5378
Finanse 26439
Prawo lokalne 60817
Uchwały Zarządu 17570
VI kadencja Zarządu Powiatu (lata 2018 - 2023) 8131
V kadencja Zarządu Powiatu (lata 2014 - 2018) 71796
IV kadencja Zarządu Powiatu (lata 2010 - 2014) 54434
III kadencja Zarządu Powiatu (lata 2006 - 2010) 22247
Zarządzenia Starosty 202572
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 81540
ZBIORY AKTÓW PRAWNYCH 19765
STRUKTURA POWIATU 35048
Powiatowe osoby prawne 9279
Szpital Powiatowy im. J. Mikulicza w Biskupcu 9053
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście 11120
Powiatowe Centrum Edukacyjne Łęgucki Młyn sp. z o.o. 5512
Jednostki organizacyjne Powiatu 17840
Starostwo Powiatowe w Olsztynie 39480
Powiatowa Służba Drogowa 36531
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 15389
Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego 35740
Domy Pomocy Społecznej 53790
Placówki Opiekuńczo -Wychowawcze 49170
Placówki Oświatowe 60048
Powiatowa Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Olsztynie 15031
Służby, Inspekcje, Straże 14430
STRUKTURA STAROSTWA 74917
Audytor Wewnętrzny 6016
Inspektor Ochrony Danych 2440
Rzecznik Konsumentów Powiatu Olsztyńskiego 7666
Wydział Budownictwa i Inwestycji 72854
Wnioski do pobrania 23934
Wydział Budżetu i Finansów 11485
Wydział Geodezji 51373
Zakres działania 7224
Wnioski do pobrania 45510
Procedury 18554
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 9822
Zakres działania 5274
Wnioski do pobrania 13381
Procedura powołania kandydatów na biegłych 1544
Lista kandydatów na biegłych 1467
Wydział Gospodarowania Środowiskiem 21896
Zakres działania 2862
Wydział Komunikacji i Transportu 29526
Zakres działania 3987
Procedury 2299
Transport 45473
Stacja Kontroli Pojazdów 8950
Ośrodek Szkolenia Kierowców 13958
Schemat procedury kontroli 4390
Wydział Organizacyjny 25942
Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 14733
Wnioski do pobrania 2542
Wydział Zarządzania Kryzysowego 10686
MAJĄTEK I FINANSE 16327
Budżet 71559
Sprawozdania finansowe 257
Starostwo Powiatowe 643
Powiat Olsztyński 654
PRZETARGI I OGŁOSZENIA 45693
Przetargi 1226041
Ogłoszenia 1454707
Praca 268768
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach 640159
Informacja o wynikach naboru 348808
Środowisko i budownictwo 243417
Biuro Rzeczy Znalezionych 4866
Edukacja 6603
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 508131
Dla składających oświadczenia 3921
Archiwalne oświadczenia majątkowe 48605
INFORMACJA PUBLICZNA 17436
WYKAZ REJESTRÓW I EWIDENCJI 34776
Rejestry i Ewidencje 93346
Statystyka OSK 19572
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 21260
KONTROLE 12942
Rok 2019 1059
Rok 2018 2488
Rok 2017 9996
Rok 2016 18146
Rok 2015 15959
Rok 2014 13790
Rok 2013 19474
Rok 2012 13890
Rok 2011 19137
Rok 2010 23836
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 6025
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH 7936
Ogłoszenia 568
UŁATWIENIA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 9547
ePUAP 12381
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 11484
PETYCJE 12155
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA 7479

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 10
Statystyka 6736
Instrukcja korzystania z BIP 10838
Rejestr zmian 1850002
Redakcja Biuletynu 7484
Mapa serwisu 6654

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1810445
Plan zamówień publicznych 18825
Platforma zakupowa 981
Dialog techniczny 8781
Ogłoszenia 299
Sprzedaż mienia, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę i użyczenie 496137
Praca 0
Aktualności 84311
Telefony w urzędzie 14526
Wydział Budownictwa i Inwestycji 11723
Wydział Budżetu i Finansów 4758
Wydział Geodezji 15664
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 5764
Wydział Gospodarowania Środowiskiem 6666
Wydział Komunikacji i Transportu 7400
Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 5306
Wydział Organizacyjny 6906
Wydział Zarządzania Kryzysowego 4552
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu