ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 17268
Promocja Powiatu Olsztyńskiego 1704
Monitoring wizyjny 5065
Nabór pracowników 1090
Zatrudnianie pracowników 1259
Wykonywanie usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 1087
Obsługa praktyki/stażu/wolontariatu 1321
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1679
Prowadzenia postępowań administracyjnych 2455
Geodezja 830
Realizacja zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów 730
WYBORY 41412
ORGANY POWIATU 33595
Rada Powiatu 16700
Komisje 31235
Skład Rady 15841
Protokoły z Sesji 3389
Imienne wykazy głosowań. 3351
Transmisje z obrad Rady Powiatu 5991
Interpelacje i zapytania radnych. 3370
Zarząd Powiatu 17381
RAPORT O STANIE POWIATU 1269
PRAWO 38905
Statut Powiatu 12330
Uchwały Rady 998972
Starsze Uchwały Rady 13101
Edukacja publiczna 10339
Ochrona zdrowia 16757
Pomoc społeczna 11191
Osoby niepełnosprawne 9784
Kultura i ochrona dóbr kultury 5051
Transport 16303
Kultura fizyczna i turystyka 6082
Oświata 17007
Geodezja, kartografia i kataster 5460
Gospodarka nieruchomościami 26678
Administracja architektoniczno-budowlana 4056
Ochrona środowiska i przyrody 6050
Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 4445
Ochrona praw konsumenta 4958
Obronność 4145
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 14801
Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe 5527
Finanse 27206
Prawo lokalne 62868
Uchwały Zarządu 18180
VI kadencja Zarządu Powiatu (lata 2018 - 2023) 9600
V kadencja Zarządu Powiatu (lata 2014 - 2018) 74516
IV kadencja Zarządu Powiatu (lata 2010 - 2014) 56366
III kadencja Zarządu Powiatu (lata 2006 - 2010) 22884
Zarządzenia Starosty 212851
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 84545
ZBIORY AKTÓW PRAWNYCH 20169
STRUKTURA POWIATU 35438
Powiatowe osoby prawne 9368
Szpital Powiatowy im. J. Mikulicza w Biskupcu 9285
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście 11435
Powiatowe Centrum Edukacyjne Łęgucki Młyn sp. z o.o. 5681
Jednostki organizacyjne Powiatu 17925
Starostwo Powiatowe w Olsztynie 39727
Powiatowa Służba Drogowa 37687
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 15773
Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego 36602
Domy Pomocy Społecznej 54850
Placówki Opiekuńczo -Wychowawcze 50136
Placówki Oświatowe 61434
Powiatowa Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Olsztynie 15338
Służby, Inspekcje, Straże 14817
STRUKTURA STAROSTWA 75822
Audytor Wewnętrzny 6216
Inspektor Ochrony Danych 2675
Rzecznik Konsumentów Powiatu Olsztyńskiego 8215
Wydział Budownictwa i Inwestycji 74539
Wnioski do pobrania 24960
Wydział Budżetu i Finansów 11736
Wydział Geodezji 53602
Zakres działania 7411
Wnioski do pobrania 47262
Procedury 19120
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 10147
Zakres działania 5427
Wnioski do pobrania 13948
Procedura powołania kandydatów na biegłych 1694
Lista kandydatów na biegłych 1604
Wydział Gospodarowania Środowiskiem 22366
Zakres działania 2995
Wydział Komunikacji i Transportu 35866
Zakres działania 4349
Procedury 2531
Transport 48325
Stacja Kontroli Pojazdów 9491
Ośrodek Szkolenia Kierowców 14858
Schemat procedury kontroli 4741
Wydział Organizacyjny 26523
Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 15368
Wnioski do pobrania 2647
Wydział Zarządzania Kryzysowego 10920
MAJĄTEK I FINANSE 16548
Budżet 74169
Sprawozdania finansowe 278
Starostwo Powiatowe 735
Powiat Olsztyński 739
PRZETARGI I OGŁOSZENIA 46213
Przetargi 1253458
Ogłoszenia 1496032
Praca 271990
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach 652638
Informacja o wynikach naboru 356936
Środowisko i budownictwo 255595
Biuro Rzeczy Znalezionych 4947
Edukacja 7022
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 533777
Dla składających oświadczenia 4051
Archiwalne oświadczenia majątkowe 50462
INFORMACJA PUBLICZNA 17882
WYKAZ REJESTRÓW I EWIDENCJI 35905
Rejestry i Ewidencje 98733
Statystyka OSK 20248
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 22415
KONTROLE 13207
Rok 2019 1466
Rok 2018 2729
Rok 2017 10503
Rok 2016 18803
Rok 2015 16445
Rok 2014 14155
Rok 2013 20048
Rok 2012 14238
Rok 2011 19633
Rok 2010 24485
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 6361
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH 8260
Ogłoszenia 724
UŁATWIENIA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 9952
ePUAP 12896
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 12403
PETYCJE 12765
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA 7927

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 10
Statystyka 6911
Instrukcja korzystania z BIP 11125
Rejestr zmian 1929164
Redakcja Biuletynu 7657
Mapa serwisu 6814

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1849009
Plan zamówień publicznych 19804
Platforma zakupowa 1139
Dialog techniczny 10348
Ogłoszenia 310
Sprzedaż mienia, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę i użyczenie 510781
Praca 0
Aktualności 85246
Telefony w urzędzie 15211
Wydział Budownictwa i Inwestycji 12339
Wydział Budżetu i Finansów 4974
Wydział Geodezji 16500
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 6066
Wydział Gospodarowania Środowiskiem 6996
Wydział Komunikacji i Transportu 7998
Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 5702
Wydział Organizacyjny 7265
Wydział Zarządzania Kryzysowego 4777
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu