ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 13976
Promocja Powiatu Olsztyńskiego 1166
Monitoring wizyjny 3721
Nabór pracowników 680
Zatrudnianie pracowników 813
Wykonywanie usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 725
Obsługa praktyki/stażu/wolontariatu 867
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 988
Prowadzenia postępowań administracyjnych 1471
Geodezja 573
Realizacja zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów 436
WYBORY 38084
ORGANY POWIATU 32642
Rada Powiatu 16001
Komisje 29213
Skład Rady 14942
Protokoły z Sesji 3112
Imienne wykazy głosowań. 2200
Transmisje z obrad Rady Powiatu 4659
Interpelacje i zapytania radnych. 1878
Zarząd Powiatu 16744
RAPORT O STANIE POWIATU 775
PRAWO 37363
Statut Powiatu 11604
Uchwały Rady 938438
Starsze Uchwały Rady 12652
Edukacja publiczna 9744
Ochrona zdrowia 15724
Pomoc społeczna 10557
Osoby niepełnosprawne 9295
Kultura i ochrona dóbr kultury 4573
Transport 15214
Kultura fizyczna i turystyka 5533
Oświata 16145
Geodezja, kartografia i kataster 5168
Gospodarka nieruchomościami 24845
Administracja architektoniczno-budowlana 3885
Ochrona środowiska i przyrody 5776
Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 4237
Ochrona praw konsumenta 4733
Obronność 3981
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 13967
Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe 5220
Finanse 25605
Prawo lokalne 59156
Uchwały Zarządu 17072
VI kadencja Zarządu Powiatu (lata 2018 - 2023) 6710
V kadencja Zarządu Powiatu (lata 2014 - 2018) 69180
IV kadencja Zarządu Powiatu (lata 2010 - 2014) 52678
III kadencja Zarządu Powiatu (lata 2006 - 2010) 21651
Zarządzenia Starosty 194949
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 78569
ZBIORY AKTÓW PRAWNYCH 19362
STRUKTURA POWIATU 34682
Powiatowe osoby prawne 9164
Szpital Powiatowy im. J. Mikulicza w Biskupcu 8852
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście 10797
Powiatowe Centrum Edukacyjne Łęgucki Młyn sp. z o.o. 5355
Jednostki organizacyjne Powiatu 17736
Starostwo Powiatowe w Olsztynie 39158
Powiatowa Służba Drogowa 35299
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 15011
Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego 34771
Domy Pomocy Społecznej 52611
Placówki Opiekuńczo -Wychowawcze 48080
Placówki Oświatowe 58687
Powiatowa Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Olsztynie 14744
Służby, Inspekcje, Straże 14016
STRUKTURA STAROSTWA 73722
Audytor Wewnętrzny 5835
Inspektor Ochrony Danych 2246
Rzecznik Konsumentów Powiatu Olsztyńskiego 7141
Wydział Budownictwa i Inwestycji 71113
Wnioski do pobrania 22497
Wydział Budżetu i Finansów 11207
Wydział Geodezji 49103
Zakres działania 6996
Wnioski do pobrania 43564
Procedury 18036
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 9475
Zakres działania 5065
Wnioski do pobrania 12719
Procedura powołania kandydatów na biegłych 1368
Lista kandydatów na biegłych 1319
Wydział Gospodarowania Środowiskiem 21399
Zakres działania 2714
Wydział Komunikacji i Transportu 26271
Zakres działania 3736
Procedury 2115
Transport 42823
Stacja Kontroli Pojazdów 8497
Ośrodek Szkolenia Kierowców 13246
Schemat procedury kontroli 4070
Wydział Organizacyjny 25391
Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 14033
Wnioski do pobrania 2446
Wydział Zarządzania Kryzysowego 10430
MAJĄTEK I FINANSE 16034
Budżet 69100
Sprawozdania finansowe 205
Starostwo Powiatowe 532
Powiat Olsztyński 513
PRZETARGI I OGŁOSZENIA 45147
Przetargi 1193410
Ogłoszenia 1411811
Praca 265426
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach 626086
Informacja o wynikach naboru 339932
Środowisko i budownictwo 234191
Biuro Rzeczy Znalezionych 4800
Edukacja 6147
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 486065
Dla składających oświadczenia 3810
Archiwalne oświadczenia majątkowe 46656
INFORMACJA PUBLICZNA 16954
WYKAZ REJESTRÓW I EWIDENCJI 33608
Statystyka OSK 18904
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 20067
KONTROLE 12789
Rok 2019 661
Rok 2018 2261
Rok 2017 9461
Rok 2016 17474
Rok 2015 15375
Rok 2014 13350
Rok 2013 18852
Rok 2012 13463
Rok 2011 18556
Rok 2010 23074
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 5638
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH 7593
Ogłoszenia 407
UŁATWIENIA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 8969
ePUAP 11961
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 10519
PETYCJE 11491
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA 7063

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 10
Statystyka 6584
Instrukcja korzystania z BIP 10490
Rejestr zmian 1773614
Redakcja Biuletynu 7334
Mapa serwisu 6506

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1767156
Plan zamówień publicznych 17947
Platforma zakupowa 813
Dialog techniczny 7008
Ogłoszenia 295
Sprzedaż mienia, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę i użyczenie 481236
Praca 0
Aktualności 83514
Telefony w urzędzie 13646
Wydział Budownictwa i Inwestycji 10904
Wydział Budżetu i Finansów 4495
Wydział Geodezji 14803
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 5464
Wydział Gospodarowania Środowiskiem 6272
Wydział Komunikacji i Transportu 6927
Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 4875
Wydział Organizacyjny 6432
Wydział Zarządzania Kryzysowego 4322
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu