ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 10112
Promocja Powiatu Olsztyńskiego 521
Monitoring wizyjny 2186
Nabór pracowników 266
Zatrudnianie pracowników 315
Wykonywanie usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 279
Obsługa praktyki/stażu/wolontariatu 332
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 352
Prowadzenia postępowań administracyjnych 443
Geodezja 169
Realizacja zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów 100
WYBORY 33272
ORGANY POWIATU 31325
Rada Powiatu 15010
Komisje 26563
Skład Rady 13833
Protokoły z Sesji 2705
Imienne wykazy głosowań. 1230
Transmisje z obrad Rady Powiatu 2363
Interpelacje i zapytania radnych. 751
Zarząd Powiatu 15839
RAPORT O STANIE POWIATU 174
PRAWO 35542
Statut Powiatu 10465
Uchwały Rady 844100
Starsze Uchwały Rady 11870
Edukacja publiczna 9026
Ochrona zdrowia 14308
Pomoc społeczna 9672
Osoby niepełnosprawne 8489
Kultura i ochrona dóbr kultury 3917
Transport 13760
Kultura fizyczna i turystyka 4797
Oświata 14831
Geodezja, kartografia i kataster 4736
Gospodarka nieruchomościami 22242
Administracja architektoniczno-budowlana 3650
Ochrona środowiska i przyrody 5329
Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 3902
Ochrona praw konsumenta 4358
Obronność 3644
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 12891
Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe 4821
Finanse 23300
Prawo lokalne 53885
Uchwały Zarządu 15358
VI kadencja Zarządu Powiatu (lata 2018 - 2023) 4175
V kadencja Zarządu Powiatu (lata 2014 - 2018) 61690
IV kadencja Zarządu Powiatu (lata 2010 - 2014) 47631
III kadencja Zarządu Powiatu (lata 2006 - 2010) 19861
Zarządzenia Starosty 170906
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 70854
ZBIORY AKTÓW PRAWNYCH 18252
STRUKTURA POWIATU 33315
Powiatowe osoby prawne 8760
Szpital Powiatowy im. J. Mikulicza w Biskupcu 8322
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście 9974
Powiatowe Centrum Edukacyjne Łęgucki Młyn sp. z o.o. 4860
Jednostki organizacyjne Powiatu 17111
Starostwo Powiatowe w Olsztynie 38395
Powiatowa Służba Drogowa 32206
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 14046
Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego 31661
Domy Pomocy Społecznej 49853
Placówki Opiekuńczo -Wychowawcze 45096
Placówki Oświatowe 54923
Powiatowa Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Olsztynie 13853
Służby, Inspekcje, Straże 12904
STRUKTURA STAROSTWA 70975
Audytor Wewnętrzny 5294
Inspektor Ochrony Danych 1667
Rzecznik Konsumentów Powiatu Olsztyńskiego 5592
Wydział Budownictwa i Inwestycji 66019
Wnioski do pobrania 18362
Wydział Budżetu i Finansów 10365
Wydział Geodezji 44937
Zakres działania 6360
Wnioski do pobrania 38807
Procedury 16396
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 8410
Zakres działania 4634
Wnioski do pobrania 10884
Procedura powołania kandydatów na biegłych 868
Lista kandydatów na biegłych 858
Wydział Gospodarowania Środowiskiem 19997
Zakres działania 2322
Wydział Komunikacji i Transportu 18061
Zakres działania 3052
Procedury 1618
Transport 35676
Stacja Kontroli Pojazdów 7144
Ośrodek Szkolenia Kierowców 11123
Schemat procedury kontroli 3242
Wydział Organizacyjny 23671
Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 12649
Wnioski do pobrania 2112
Wydział Zarządzania Kryzysowego 9695
MAJĄTEK I FINANSE 15485
Budżet 62726
Sprawozdania finansowe 94
Starostwo Powiatowe 208
Powiat Olsztyński 202
PRZETARGI I OGŁOSZENIA 44139
Przetargi 1072230
Ogłoszenia 1277591
Praca 255982
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach 580898
Informacja o wynikach naboru 310863
Środowisko i budownictwo 200141
Biuro Rzeczy Znalezionych 4500
Edukacja 4961
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 417321
Dla składających oświadczenia 3472
Archiwalne oświadczenia majątkowe 40807
INFORMACJA PUBLICZNA 15741
WYKAZ REJESTRÓW I EWIDENCJI 30917
Statystyka OSK 16956
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 17083
KONTROLE 12296
Rok 2019 114
Rok 2018 1598
Rok 2017 7988
Rok 2016 15635
Rok 2015 13938
Rok 2014 12216
Rok 2013 17323
Rok 2012 12462
Rok 2011 17014
Rok 2010 21017
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 4752
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH 6677
UŁATWIENIA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 8003
ePUAP 10797
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 8719
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 1119
PETYCJE 10005
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA 5813

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 10
Statystyka 6211
Instrukcja korzystania z BIP 9679
Rejestr zmian 1562793
Redakcja Biuletynu 6913
Mapa serwisu 6137

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1630140
Plan zamówień publicznych 15274
Platforma zakupowa 272
Dialog techniczny 3655
Ogłoszenia 295
Sprzedaż mienia, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę i użyczenie 440111
Praca 0
Aktualności 81026
Telefony w urzędzie 11649
Wydział Budownictwa i Inwestycji 8939
Wydział Budżetu i Finansów 3838
Wydział Geodezji 12821
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 4640
Wydział Gospodarowania Środowiskiem 5311
Wydział Komunikacji i Transportu 5704
Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 3961
Wydział Organizacyjny 5457
Wydział Zarządzania Kryzysowego 3745
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu