ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 12492
Promocja Powiatu Olsztyńskiego 933
Monitoring wizyjny 3155
Nabór pracowników 523
Zatrudnianie pracowników 641
Wykonywanie usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 566
Obsługa praktyki/stażu/wolontariatu 671
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 730
Prowadzenia postępowań administracyjnych 1006
Geodezja 402
Realizacja zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów 294
WYBORY 36066
ORGANY POWIATU 31995
Rada Powiatu 15605
Komisje 28240
Skład Rady 14511
Protokoły z Sesji 2936
Imienne wykazy głosowań. 1834
Transmisje z obrad Rady Powiatu 3300
Interpelacje i zapytania radnych. 1464
Zarząd Powiatu 16384
RAPORT O STANIE POWIATU 481
PRAWO 36420
Statut Powiatu 11120
Uchwały Rady 903215
Starsze Uchwały Rady 12304
Edukacja publiczna 9509
Ochrona zdrowia 15251
Pomoc społeczna 10248
Osoby niepełnosprawne 9003
Kultura i ochrona dóbr kultury 4240
Transport 14747
Kultura fizyczna i turystyka 5172
Oświata 15633
Geodezja, kartografia i kataster 5016
Gospodarka nieruchomościami 23919
Administracja architektoniczno-budowlana 3785
Ochrona środowiska i przyrody 5610
Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 4090
Ochrona praw konsumenta 4584
Obronność 3836
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 13611
Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe 5072
Finanse 24756
Prawo lokalne 57269
Uchwały Zarządu 16252
VI kadencja Zarządu Powiatu (lata 2018 - 2023) 5682
V kadencja Zarządu Powiatu (lata 2014 - 2018) 66611
IV kadencja Zarządu Powiatu (lata 2010 - 2014) 50990
III kadencja Zarządu Powiatu (lata 2006 - 2010) 20971
Zarządzenia Starosty 185137
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 75906
ZBIORY AKTÓW PRAWNYCH 18830
STRUKTURA POWIATU 34065
Powiatowe osoby prawne 8983
Szpital Powiatowy im. J. Mikulicza w Biskupcu 8630
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście 10445
Powiatowe Centrum Edukacyjne Łęgucki Młyn sp. z o.o. 5134
Jednostki organizacyjne Powiatu 17471
Starostwo Powiatowe w Olsztynie 38797
Powiatowa Służba Drogowa 34152
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 14599
Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego 33321
Domy Pomocy Społecznej 51448
Placówki Opiekuńczo -Wychowawcze 46826
Placówki Oświatowe 57097
Powiatowa Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Olsztynie 14358
Służby, Inspekcje, Straże 13600
STRUKTURA STAROSTWA 72395
Audytor Wewnętrzny 5579
Inspektor Ochrony Danych 1981
Rzecznik Konsumentów Powiatu Olsztyńskiego 6418
Wydział Budownictwa i Inwestycji 68935
Wnioski do pobrania 20449
Wydział Budżetu i Finansów 10853
Wydział Geodezji 47121
Zakres działania 6729
Wnioski do pobrania 41584
Procedury 17330
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 8963
Zakres działania 4905
Wnioski do pobrania 12001
Procedura powołania kandydatów na biegłych 1139
Lista kandydatów na biegłych 1117
Wydział Gospodarowania Środowiskiem 20810
Zakres działania 2558
Wydział Komunikacji i Transportu 22023
Zakres działania 3403
Procedury 1855
Transport 40114
Stacja Kontroli Pojazdów 7983
Ośrodek Szkolenia Kierowców 12445
Schemat procedury kontroli 3689
Wydział Organizacyjny 24729
Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 13383
Wnioski do pobrania 2299
Wydział Zarządzania Kryzysowego 10113
MAJĄTEK I FINANSE 15777
Budżet 66861
Sprawozdania finansowe 160
Starostwo Powiatowe 390
Powiat Olsztyński 386
PRZETARGI I OGŁOSZENIA 44646
Przetargi 1150544
Ogłoszenia 1363986
Praca 260750
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach 607293
Informacja o wynikach naboru 328265
Środowisko i budownictwo 221411
Biuro Rzeczy Znalezionych 4648
Edukacja 5729
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 460508
Dla składających oświadczenia 3665
Archiwalne oświadczenia majątkowe 44514
INFORMACJA PUBLICZNA 16389
WYKAZ REJESTRÓW I EWIDENCJI 32490
Statystyka OSK 18101
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 18830
KONTROLE 12529
Rok 2019 381
Rok 2018 1989
Rok 2017 8886
Rok 2016 16754
Rok 2015 14863
Rok 2014 12933
Rok 2013 18320
Rok 2012 13117
Rok 2011 17999
Rok 2010 22357
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 5240
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH 7166
Ogłoszenia 209
UŁATWIENIA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 8493
ePUAP 11405
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 9641
PETYCJE 10812
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA 6520

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 10
Statystyka 6385
Instrukcja korzystania z BIP 10102
Rejestr zmian 1681363
Redakcja Biuletynu 7103
Mapa serwisu 6311

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1717562
Plan zamówień publicznych 16680
Platforma zakupowa 566
Dialog techniczny 5024
Ogłoszenia 295
Sprzedaż mienia, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę i użyczenie 465283
Praca 0
Aktualności 82265
Telefony w urzędzie 12657
Wydział Budownictwa i Inwestycji 10012
Wydział Budżetu i Finansów 4201
Wydział Geodezji 13910
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 5061
Wydział Gospodarowania Środowiskiem 5893
Wydział Komunikacji i Transportu 6270
Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 4397
Wydział Organizacyjny 5980
Wydział Zarządzania Kryzysowego 4059
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu