ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-04-04 2019-05-13 Remonty przepustów: - ZADANIE NR 1 - Remont przepustu w miejscowości Smolajny, w ciągu drogi powiatowej Nr 1364N, - ZADANIE NR 2 - Remont przepustu w miejscowości Kronowo, w ciągu drogi powiatowej Nr 1475N rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - UZP 533392-N-2019 (PDF, 840.4 KiB)
2 2019-04-02 2019-04-23 Przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 540.6 KiB)
3 2019-03-29 2019-04-15 Uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych w powiecie olsztyńskim:- ZADANIE NR 1 - teren działania Obwodu Drogowego nr 1 w Olsztynku;- ZADANIE NR 2 - teren działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Barczewie; - ZADANIE NR 3 - teren działania Obwodu Drogowego Nr 3 w Dobrym Mieście. rozstrzygnięty
4 2019-03-27 2019-05-11 Likwidacja przełomu w ciagu drogi powiatowej Nr 1499N relacji Samławki -DW 590 rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - UZP_530119-N-2019.pdf (PDF, 502.4 KiB)
5 2019-03-27 2019-04-16 Likwidacja przełomu w ciagu drogi powiatowej Nr 1495N relacji Ryn Reszelski - Kolno rozstrzygnięty
6 2019-03-07 2019-03-22 Przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. "Aktywizujemy i Usamodzielniamy - 1" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postepowania (PDF, 1.3 MiB)
7 2019-03-07 2019-03-22 Przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 2 MiB)
8 2019-02-27 2019-03-25 Dostawa emulsji asfaltowej C65B3PU/RC do Obwodu Drogowego w Barczewie, w łącznej ilości do 120 Mg rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa emulsji 2019.jpg (JPG, 275.8 KiB)
9 2019-02-18 2019-03-27 Roboty utrzymaniowe dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego:- ZADANIE NR 1 - teren działania obwodu drogowego w Olsztynku, - ZADANIE NR 2- teren działania obwodu drogowego w Barczewie, - ZADANIE NR 3 - teren działania obwodu drogowego w Dobrym Mieście rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - UZP 515249-N-2019.pdf (PDF, 1.1 MiB)
10 2019-02-15 2019-03-12 Dostawa kruszyw:- ZADANIE NR 1- Dostawa kruszyw do Obwodu Drogowego w Olsztynku; - ZADANIE Nr 2 - Dostawa kruszyw do Obwodu Drogowego w Barczewie; - ZADANIE Nr 3- Dostawa kruszyw do Obwodu Drogowego w Dobrym Mieście;- ZADANIE NR 4- Dostawa kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm i 0-63mm na drogi gruntowe. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa kruszyw 2019 - UZP_514718-N-2019.pdf (PDF, 995.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu