ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-10-08 2019-10-16 12:00:00 Pełninie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu: "Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo o miejscowości Tuławki , dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16 w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu 08.10.2019.pdf (PDF, 117.6 KiB)
 • SIWZ- Inżynier Kontraktu.doc (DOC, 1.3 MiB)
 • Zał. Nr 4 do SIWZ- OPZ.doc (DOC, 1.3 MiB)
 • Załacznik Nr 5 do SIWZ - wzór umowy.doc (DOC, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - UZP_606955-N-2019.jpg (JPG, 233 KiB)
2 2019-10-07 2019-10-15 13:00:00 Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na zimno wraz z rozładunkiem, w łącznej ilości 75 Mg w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu - dostawa masy min. asf..pdf (PDF, 102.3 KiB)
 • SIWZ- dostawa masy asfaltowej na zimno.doc (DOC, 335.5 KiB)
 • Informacja_z_otwarcia_ofert_UZP_606390-N-2019.jpg (JPG, 233.3 KiB)
3 2019-09-24 2019-10-14 11:00:00 Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 103 KiB)
 • SIWZ.doc (DOC, 426 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ- wzór umowy.doc (DOC, 1.2 MiB)
 • Zal.4 Dokumentacja projektowa_przedmiary_SST.zip (ZIP, 22 MiB)
 • Zal.4 Przedmiar rob budowlane.pdf (PDF, 159.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03.10.2019.pdf (PDF, 34.1 KiB)
 • Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 03.10.2019.pdf (PDF, 1 MiB)
 • Zał. Nr 1 do pisma z dnia 03.10.2019 -E7 schemat po zmianach.pdf (PDF, 252 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ-wzór umowy po zmianach.doc (DOC, 1.2 MiB)
 • Modyfikacja_SIWZ_ZP.262.24.2019.jpg (JPG, 224.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 04.10.2019.pdf (PDF, 34.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_601411-N-2019.jpg (JPG, 279.2 KiB)
4 2019-09-19 2019-09-27 12:00:00 Wycinka zakrzewień i samosiejek z pasa drogowego w ciągach dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego: - ZADANIE NR 2 - teren działania Obwodu drogowego w Barczewie; - ZADANIE NR 3 - teren działania Obwodu drogowego w Dobrym Mieście rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu 19.09.2019.pdf (PDF, 101.3 KiB)
 • SIWZ- wycinka zakrzewień i samosiejek.doc (DOC, 422 KiB)
 • Zał. Nr 5 do SIWZ -SPECYFIKACJE TECHNICZNE.docx (DOCX, 51 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert _UZP_599690-N-2019.pdf (PDF, 536.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_UZP_599690-N-2019.pdf (PDF, 677.4 KiB)
5 2019-09-06 2019-10-10 11:00:00 Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16 w toku
6 2019-08-09 2019-08-09 11:00:00 Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda: Przebudowa drogi gminnej w Klebarku Małym- droga jednokierunkowa (odc.A) w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu - ekomobilność Purda- Zad 2.pdf (PDF, 120.9 KiB)
 • SIWZ - 25.07.2019.docx (DOCX, 333.4 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ- Projekt umowy.docx (DOCX, 256.1 KiB)
 • kosztorysy.zip (ZIP, 768.2 KiB)
 • dokumentacja projektowa.zip (TXT, 171 B)
 • Wyjasnienie SIWZ_UD.262.18.2019.ZP.jpg (JPG, 145.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - UZP_578362-N-2019.pdf (PDF, 446.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 633.5 KiB)
7 2019-07-29 2019-08-06 12:00:00 Wycinka zakrzewień i samosiejek z pasa drogowego w ciągach dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu 29.07.2019.pdf (PDF, 109.3 KiB)
 • SIWZ- wycinka zakrzewień i samosiejek.doc (DOC, 425.5 KiB)
 • Zał. Nr 5 do SIWZ -SPECYFIKACJE TECHNICZNE.docx (DOCX, 51 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - UZP_579390-N-2019.pdf (PDF, 680.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_UZP_579390-N-2019.pdf (PDF, 883.8 KiB)
8 2019-07-24 2019-08-07 13:00:00 Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych zbiorników do magazynowania emulsji asfaltowej wraz z ich montażem oraz uruchomieniem. w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu 24.07.2019.pdf (PDF, 102.7 KiB)
 • SIWZ- dostawa zbiorników na emulsję 24.07.2019.doc (DOC, 355 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - UD.262.20.2019.ZP.jpg (JPG, 211.4 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 533.9 KiB)
9 2019-07-23 2019-08-05 12:00:00 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu 23.07.2019.pdf (PDF, 117.7 KiB)
 • SIWZ- Inżynier Kontraktu - ZIT Barczewo- Dywity.doc (DOC, 1.3 MiB)
 • Załacznik Nr 5 do SIWZ - umowa wzór ZIT Dywity Barczewo.doc (DOC, 1.1 MiB)
 • Załącznik Nr 4 do SIWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia.doc (DOC, 1.3 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ Nr 1 - UD.262.19.ZP.jpg (JPG, 181.7 KiB)
 • Załacznik Nr 5 do SIWZ po zmianie - wzór umowy.doc (DOC, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_577283-N-2019.jpg (JPG, 216.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 1.1 MiB)
10 2019-07-22 2019-08-06 10:00:00 Uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych w powiecie olsztyńskim:- ZADANIE Nr 1- teren działania Obwodu Drogowego w Olsztynku;- ZADANIE nr 2- teren działania Obwodu Drogowego w Barczewie rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu 22.07.2019.pdf (PDF, 109.7 KiB)
 • SIWZ- remonty cząstkowe.doc (DOC, 465.5 KiB)
 • Zał 1a do SIWZ -OD 1 kosztorys OFEROWY.xls (XLS, 26 KiB)
 • Zał. 1b do SIWZ -OD 2 kosztorys OFEROWY.xls (XLS, 26 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ- Specyfikacje techniczne.pdf (PDF, 141.4 KiB)
 • Wyjaśnienia_SIWZ - dotyczy UD.262.17.2019.ZP.jpg (JPG, 244.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - UD.576588-N-2019.jpg (JPG, 259.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy UZP_576588-N-2019.pdf (PDF, 581.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu