ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-06-14 2019-06-25 12:00:00 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1447N na odcinku Knopin-Swobodna rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu - inspektor nadzoru Knopin- Swobodna.pdf (PDF, 104.1 KiB)
 • SIWZ- Inspektor nadzoru inwestorskiego.doc (DOC, 1.2 MiB)
 • Załącznik Nr 4 do SIWZ wzór umowy.doc (DOC, 81.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UD.262.16.2019.ZP.jpg (JPG, 266.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_UD.262.16.2019.ZP.jpg (JPG, 278.8 KiB)
2 2019-05-31 2019-06-24 11:00:00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1447N na odcinku Knopin - Swobodna rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.05.2019.pdf (PDF, 105.9 KiB)
 • SIWZ Knopin -Swobodna.doc (DOC, 509 KiB)
 • Zał. 5 Przedmiar robót Knopin - Swobodna.xls (XLS, 67.5 KiB)
 • Zał. 6 ST Knopin - Swobodna.docx (DOCX, 2.9 MiB)
 • Zał. 7 Dokumentacja projektowa DP1447N Knopin - Swobodna.zip (ZIP, 2.6 MiB)
 • odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ.pdf (PDF, 11.3 MiB)
 • Zał. 8 Projekt stałej organizacji ruchu.zip (ZIP, 6.1 MiB)
 • Zał. 9 STWiOR po zmianach.docx (DOCX, 3 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- Knopin -Swobodna.pdf (PDF, 34.1 KiB)
 • Wyjasnienia_SIWZ_nr2_UZP_555127-N-2019.jpg (JPG, 287.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UD.262.15.2019.ZP.jpg (JPG, 238.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_UD.262.11.2019.ZP.jpg (JPG, 242.5 KiB)
3 2019-05-28 2019-07-01 10:00:00 Długoterminowy kredyt bankowy na finansowanie planowanego deficytu Budżetu Powiatu Olsztyńskiego w roku budżetowym 2019 w toku
4 2019-05-27 2019-06-05 13:00:00 Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych zbiorników do magazynowania emulsji asfaltowej wraz z przygotowaniem podłoża, montażem oraz uruchomieniem zbiorników. unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu 27.05.2019.pdf (PDF, 103.9 KiB)
 • SIWZ- dostawa zbiorników na emulsję 27.05.2019.doc (DOC, 352 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postepowania_UD.262.14.2019.ZP.jpg (JPG, 173.9 KiB)
5 2019-05-16 2019-06-06 12:00:00 Wymiana Systemu Pożarowego SAP wraz z centralą p.poż. w budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie przy Placu Bema 5 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (DOC, 86.5 KiB)
 • SIWZ. (DOC, 357 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ_wzór umowy (DOC, 242 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ_dokumentacja projektowa (7Z, 4.2 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf (PDF, 71.6 KiB)
 • wyjasnienie nr 2 tresci SIWZ (DOC, 78 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (DOC, 34.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOC, 31.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 48 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 76 KiB)
6 2019-05-14 2019-05-23 13:00:00 Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych zbiorników do magazynowania emulsji asfaltowej wraz z przygotowaniem podłoża, montażem oraz uruchomieniem zbiorników. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 104 KiB)
 • SIWZ- dostawa zbiorników na emulsję 14.05.2019.doc (DOC, 350.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania - UD.262.13.2019.ZP.jpg (JPG, 173.9 KiB)
7 2019-05-10 2019-05-31 11:00:00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku Bartąg-Ruś- Etap I rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu Bartąg- Ruś 10.05.2019.pdf (PDF, 108.1 KiB)
 • SIWZ- Bartąg- Ruś- roboty budowalane.doc (DOC, 498.5 KiB)
 • Zał Nr 5 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip (ZIP, 32.5 MiB)
 • Zał Nr 6 do SIWZ - STWiOR.zip (ZIP, 2.1 MiB)
 • Wyjasnienia_SIWZ - przebudowa 1372N Etap I.jpg (JPG, 263.9 KiB)
 • Zal Nr 7 Przedmiar robót.zip (ZIP, 31.8 KiB)
 • Wyjasnienia SIWZ_UD.262.11.2019.ZP.pdf (PDF, 4.4 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Bartąg- Ruś.pdf (PDF, 34.1 KiB)
 • Wyjasnienia SIWZ - przebudowa 1372N na odcinku Bartąg - Ruś Etap I.pdf (PDF, 3.4 MiB)
 • Zał Nr 8 do SIWZ Dokumentacja uzupełniająca.zip (ZIP, 260.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II Bartąg-Ruś.pdf (PDF, 34.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UD.262.11.2019.ZP.jpg (JPG, 228.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_UD.262.11.2019.ZP.jpg (JPG, 249 KiB)
8 2019-05-10 2019-05-20 10:00:00 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku Bartąg- Ruś- Etap I rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu- usługi nadzór 10.05.2019.pdf (PDF, 106.6 KiB)
 • SIWZ- Inspektor nadzoru inwestorskiego.doc (DOC, 1.2 MiB)
 • Załącznik Nr 4 do SIWZ wzór umowy.doc (DOC, 78 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_546224-N-2019.jpg (JPG, 274.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_UD.262.12.2019.ZP.jpg (JPG, 288.8 KiB)
9 2019-04-26 2019-05-13 10:00:00 Dostawa wyposażenia serwerowni, komputerów oraz licencji na oprogramowanie wraz z wdrożeniem i szkoleniem administratorów rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 92.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 603 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ_wzór umowy (DOC, 353.5 KiB)
 • Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_OPZ (DOC, 466.5 KiB)
 • wyjaśnienie tresci SIWZ (DOC, 318 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 226 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 176.2 KiB)
10 2019-04-19 2019-05-07 10:00:00 Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda - ZADANIE NR 1 – Przebudowa drogi powiatowej NR 1995N (stary numer drogi 1464N) na odc. Ostrzeszewo- Klebark Mały (od wiaduktu kolejowego w Ostrzeszewie do tzw. Obwodnicy Klebarka Małego); - ZADANIE NR 2 – Przebudowa drogi gminnej w Klebarku Małym – droga jednokierunkowa (odc. A); - ZADANIE NR 3 – Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej (branża sanitarna) na odcinku od DK nr 16 do msc. Klebark Mały (odc.B) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.04.2019.pdf (PDF, 148.1 KiB)
 • SIWZ z dnia 19.04.2019.doc (DOC, 729 KiB)
 • Załącznik Nr 5A do SIWZ- projekt umowy (ZAD1).doc (DOC, 415.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5B do SIWZ - projekt umowy (ZAD2).doc (DOC, 402.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5Cdo SIWZ - projekt umowy (ZAD 3).doc (DOC, 403 KiB)
 • Załącznik nr 1aa_kosztorysy.zip (ZIP, 5.5 MiB)
 • Załacznik Nr 4.zip (TXT, 168 B)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26.04.2019.pdf (PDF, 39.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ_UZP_540105-N-2019.pdf (PDF, 878.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - UZP540105-N-2019.pdf (PDF, 2.1 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_UD.262.9.2019.ZP-zad1.jpg (JPG, 301.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_UD.262.9.2019.ZP-zad3.pdf (PDF, 679.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_UD.262.9.2019.ZP.jpg (JPG, 238.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu