ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-05-28 2019-07-01 10:00:00 Długoterminowy kredyt bankowy na finansowanie planowanego deficytu Budżetu Powiatu Olsztyńskiego w roku budżetowym 2019 w toku
2 2018-07-02 2018-07-09 12:00:00 Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Żardenikach zapasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, Przedmiot zamówienia: Zakup sprzętu ICT w toku
 • Zaproszenie do składania ofert - ICT. (PDF, 2.6 MiB)
 • specyfikacja ICT (PDF, 334.7 KiB)
 • umowa ICT (PDF, 321.3 KiB)
 • formularz ICT (DOCX, 66.4 KiB)
3 2018-06-26 2018-07-06 10:00:00 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Starostwa Powiatowego w Olsztynie i Zamiejscowych Stanowisk Pracy Zamawiającego oraz świadczenie odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego (Olsztyn, Plac Bema 5) w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 212.5 KiB)
 • Zalącznik nr 1-Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 67 KiB)
 • Załącznik nr 3_Formularz cenowy (XLS, 36.5 KiB)
 • Zalączniknr 6-Istotne postanowienia umowy (DOC, 148 KiB)
 • Wyjaśnienie treści ogłoszenia (PDF, 1.3 MiB)
 • 01_Informacja o zmianie treści ogłoszenia (PDF, 128.4 KiB)
 • 02_ogłoszenie o zamówieniu po zmianie (DOC, 212.5 KiB)
 • 03_Zalacznik nr 1 -Szczegółowy opis_przedmiotu zamowienia (DOC, 68 KiB)
 • 04_Zalacznik nr6-Istotne postanowienia umowy (DOC, 146 KiB)
 • Informacja o złozonych ofertach (DOC, 38.5 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 84.6 KiB)
4 2018-02-16 2018-03-05 10:00:00 Roboty utrzymaniowe dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego: - ZADANIE nr 1- teren działania Obwodu Drogowego w Olsztynku; - ZADANIE NR 2 - teren działania Obwodu Drogowego w Barczewie; - ZADANIE NR 3 - teren działania Obwodu Drogowego w Dobrym Mieście w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.02.2018.pdf (PDF, 104.8 KiB)
 • SIWZ-roboty utrzymaniowe.doc (DOC, 380 KiB)
 • Załacznik Nr 1b do SIWZ kosztorys ofertowy OD NR 2 Barczewo.xls (XLS, 28.5 KiB)
 • Załacznik Nr 5 do SIWZ - STWiOR.pdf (PDF, 189.3 KiB)
 • Załącznik nr 1a do SIWZ -kosztorys ofertowy OD NR 1 Olsztynek.xls (XLS, 28.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1c do SIWZ - kosztorys ofertowy OD NR 3 Dobre Miasto.xls (XLS, 28.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - UZP 519527-N-2018.pdf (PDF, 591.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - UZP 519527-N-2018.pdf (PDF, 686.3 KiB)
5 2015-12-09 2015-12-18 09:00:00 Wybór stacji paliw do obsługi Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie w 2016 r., z podziałem na zadania: - ZADANIE NR 1- dostawa paliw dla obwodu drogowego w Olsztynku; - ZADANIE NR 2- dostawa paliw dla obwodu drogowego w Barczewie; - ZADANIE Nr 3- dostawa paliw dla obwodu drogowego w Dobrym Mieście; - ZADANIE NR 4 - dostawa paliw dla biura PSD w Olsztynie w toku
 • SIWZ -dostawa paliw Pb ON.doc (DOC, 673.8 KiB)
6 2015-05-12 2015-05-22 15:00:00 Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Olsztyńskim na lata 2016-2020 w toku
7 2014-11-10 2014-11-17 10:30:00 Geodeta Powiatowy w celu wyłonienia wykonawcy prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej określenia rzędnych w układach Kronsztadt „60” i Kronsztadt „86” dla 1372 punktów osnowy szczegółowej III klasy z zastosowaniem niwelacji technicznej IV klasy oraz uzupełnienie wyrównanymi rzędnych Banku Osnów utworzonego w projekcie „e-mapa– pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Olsztyńskiego poprzez uzupełnienie i digitalizację danych” w toku
 • Zapytanie ofertowe (DOC, 118.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 589 KiB)
8 2014-11-07 2014-11-21 15:00:00 Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach zaprasza do złożenia oferty na dostawę fortepianu w toku
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 661 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 710.6 KiB)
9 2014-10-30 2014-11-03 10:00:00 Dostawa materiałów szkoleniowych (długopisy, notatniki, segregatory) w związku z realizacją projektu "Szyte na miarę wsparcie dla szkół i przedszkoli z powiatu olsztyńskiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. w toku
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 997.8 KiB)
 • Formularz oferty z załącznikami (PDF, 859.3 KiB)
10 2014-09-26 2014-10-03 10:00:00 Wykonanie czynności technicznych związanych ze zmianą klasyfikacji po zalesieniu gruntów na terenie powiatu olsztyńskiego oraz przygotowaniem dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do wprowadzenia jej wyników do operatu ewidencji gruntów w toku
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 129.4 KiB)
 • Załączniki do zapytania ofertowego (DOC, 38 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu