ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-10-08 2019-10-16 12:00:00 Pełninie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu: "Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo o miejscowości Tuławki , dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16 w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu 08.10.2019.pdf (PDF, 117.6 KiB)
 • SIWZ- Inżynier Kontraktu.doc (DOC, 1.3 MiB)
 • Zał. Nr 4 do SIWZ- OPZ.doc (DOC, 1.3 MiB)
 • Załacznik Nr 5 do SIWZ - wzór umowy.doc (DOC, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - UZP_606955-N-2019.jpg (JPG, 233 KiB)
2 2019-10-07 2019-10-15 13:00:00 Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na zimno wraz z rozładunkiem, w łącznej ilości 75 Mg w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu - dostawa masy min. asf..pdf (PDF, 102.3 KiB)
 • SIWZ- dostawa masy asfaltowej na zimno.doc (DOC, 335.5 KiB)
 • Informacja_z_otwarcia_ofert_UZP_606390-N-2019.jpg (JPG, 233.3 KiB)
3 2019-09-24 2019-10-14 11:00:00 Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 103 KiB)
 • SIWZ.doc (DOC, 426 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ- wzór umowy.doc (DOC, 1.2 MiB)
 • Zal.4 Dokumentacja projektowa_przedmiary_SST.zip (ZIP, 22 MiB)
 • Zal.4 Przedmiar rob budowlane.pdf (PDF, 159.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03.10.2019.pdf (PDF, 34.1 KiB)
 • Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 03.10.2019.pdf (PDF, 1 MiB)
 • Zał. Nr 1 do pisma z dnia 03.10.2019 -E7 schemat po zmianach.pdf (PDF, 252 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ-wzór umowy po zmianach.doc (DOC, 1.2 MiB)
 • Modyfikacja_SIWZ_ZP.262.24.2019.jpg (JPG, 224.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 04.10.2019.pdf (PDF, 34.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_601411-N-2019.jpg (JPG, 279.2 KiB)
4 2019-09-06 2019-10-10 11:00:00 Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16 w toku
5 2019-08-09 2019-08-09 11:00:00 Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda: Przebudowa drogi gminnej w Klebarku Małym- droga jednokierunkowa (odc.A) w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu - ekomobilność Purda- Zad 2.pdf (PDF, 120.9 KiB)
 • SIWZ - 25.07.2019.docx (DOCX, 333.4 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ- Projekt umowy.docx (DOCX, 256.1 KiB)
 • kosztorysy.zip (ZIP, 768.2 KiB)
 • dokumentacja projektowa.zip (TXT, 171 B)
 • Wyjasnienie SIWZ_UD.262.18.2019.ZP.jpg (JPG, 145.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - UZP_578362-N-2019.pdf (PDF, 446.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 633.5 KiB)
6 2019-07-24 2019-08-07 13:00:00 Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych zbiorników do magazynowania emulsji asfaltowej wraz z ich montażem oraz uruchomieniem. w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu 24.07.2019.pdf (PDF, 102.7 KiB)
 • SIWZ- dostawa zbiorników na emulsję 24.07.2019.doc (DOC, 355 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - UD.262.20.2019.ZP.jpg (JPG, 211.4 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 533.9 KiB)
7 2018-07-02 2018-07-09 12:00:00 Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Żardenikach zapasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, Przedmiot zamówienia: Zakup sprzętu ICT w toku
 • Zaproszenie do składania ofert - ICT. (PDF, 2.6 MiB)
 • specyfikacja ICT (PDF, 334.7 KiB)
 • umowa ICT (PDF, 321.3 KiB)
 • formularz ICT (DOCX, 66.4 KiB)
8 2018-06-26 2018-07-06 10:00:00 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Starostwa Powiatowego w Olsztynie i Zamiejscowych Stanowisk Pracy Zamawiającego oraz świadczenie odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego (Olsztyn, Plac Bema 5) w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 212.5 KiB)
 • Zalącznik nr 1-Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 67 KiB)
 • Załącznik nr 3_Formularz cenowy (XLS, 36.5 KiB)
 • Zalączniknr 6-Istotne postanowienia umowy (DOC, 148 KiB)
 • Wyjaśnienie treści ogłoszenia (PDF, 1.3 MiB)
 • 01_Informacja o zmianie treści ogłoszenia (PDF, 128.4 KiB)
 • 02_ogłoszenie o zamówieniu po zmianie (DOC, 212.5 KiB)
 • 03_Zalacznik nr 1 -Szczegółowy opis_przedmiotu zamowienia (DOC, 68 KiB)
 • 04_Zalacznik nr6-Istotne postanowienia umowy (DOC, 146 KiB)
 • Informacja o złozonych ofertach (DOC, 38.5 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 84.6 KiB)
9 2018-02-16 2018-03-05 10:00:00 Roboty utrzymaniowe dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego: - ZADANIE nr 1- teren działania Obwodu Drogowego w Olsztynku; - ZADANIE NR 2 - teren działania Obwodu Drogowego w Barczewie; - ZADANIE NR 3 - teren działania Obwodu Drogowego w Dobrym Mieście w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.02.2018.pdf (PDF, 104.8 KiB)
 • SIWZ-roboty utrzymaniowe.doc (DOC, 380 KiB)
 • Załacznik Nr 1b do SIWZ kosztorys ofertowy OD NR 2 Barczewo.xls (XLS, 28.5 KiB)
 • Załacznik Nr 5 do SIWZ - STWiOR.pdf (PDF, 189.3 KiB)
 • Załącznik nr 1a do SIWZ -kosztorys ofertowy OD NR 1 Olsztynek.xls (XLS, 28.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1c do SIWZ - kosztorys ofertowy OD NR 3 Dobre Miasto.xls (XLS, 28.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - UZP 519527-N-2018.pdf (PDF, 591.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - UZP 519527-N-2018.pdf (PDF, 686.3 KiB)
10 2015-12-09 2015-12-18 09:00:00 Wybór stacji paliw do obsługi Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie w 2016 r., z podziałem na zadania: - ZADANIE NR 1- dostawa paliw dla obwodu drogowego w Olsztynku; - ZADANIE NR 2- dostawa paliw dla obwodu drogowego w Barczewie; - ZADANIE Nr 3- dostawa paliw dla obwodu drogowego w Dobrym Mieście; - ZADANIE NR 4 - dostawa paliw dla biura PSD w Olsztynie w toku
 • SIWZ -dostawa paliw Pb ON.doc (DOC, 673.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu