ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-05-27 2019-06-05 13:00:00 Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych zbiorników do magazynowania emulsji asfaltowej wraz z przygotowaniem podłoża, montażem oraz uruchomieniem zbiorników. unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu 27.05.2019.pdf (PDF, 103.9 KiB)
 • SIWZ- dostawa zbiorników na emulsję 27.05.2019.doc (DOC, 352 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postepowania_UD.262.14.2019.ZP.jpg (JPG, 173.9 KiB)
2 2019-05-14 2019-05-23 13:00:00 Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych zbiorników do magazynowania emulsji asfaltowej wraz z przygotowaniem podłoża, montażem oraz uruchomieniem zbiorników. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 104 KiB)
 • SIWZ- dostawa zbiorników na emulsję 14.05.2019.doc (DOC, 350.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania - UD.262.13.2019.ZP.jpg (JPG, 173.9 KiB)
3 2019-03-27 2019-04-16 10:00:00 Likwidacja przełomu w ciagu drogi powiatowej Nr 1407N relacji Jonkowo-Giedajty unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu - przelom Jonkowo - Giedajty.pdf (PDF, 104.7 KiB)
 • SIWZ likwidacja przełomu Jonkowo-Giedajty.doc (DOC, 438.5 KiB)
 • Zał. Nr 1a do SIWZ kosztorys ofertowy Giedajty.xls (XLS, 30 KiB)
 • Załacznik Nr 5 do SIWZ Specyfikacje Techniczne.pdf (PDF, 3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - UZP_530149-N-2019.jpg (JPG, 189.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postepowania - UZP_530149-N-2019.jpg (JPG, 197.8 KiB)
4 2019-03-25 2019-04-15 10:00:00 Dostawa wyposażenia serwerowni, komputerów oraz licencji na oprogramowanie wraz z wdrożeniem i szkoleniem administratorów. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 92.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 597 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ_wzór umowy (DOC, 353.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ_OPZ (DOC, 471 KiB)
 • Wyjasnienie tresci SIWZ (DOC, 503 KiB)
 • Modyfikacja tresci SIWZ (DOC, 232 KiB)
 • Zmiana treści ogłoszenia (DOC, 31.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 228 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 135.4 KiB)
5 2018-11-19 2018-11-29 10:00:00 Wybór stacji paliw do obsługi Powiatowej Słuzby Drogowej w Olsztynie w 2019 roku z podziałem na zadania: - ZADANIE NR 1 - sostawa paliw dla obwodu drogowego w Olsztynku;- ZADANIE NR 2- dostawa paliw dla Obwodu Drogowego w Barczewie; - ZADANIE NR 3 - dostawa paliw dla Obwodu Drogowego w Dobrym Mieście; -ZADANIE NR 4- dostawa paliw dla biura PSD w Olsztynie unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu 19.11.2018.pdf (PDF, 122.3 KiB)
 • SIWZ- dostawa paliw 19.11.2018.doc (DOC, 400.5 KiB)
 • Wyjasnienie SIWZ - UZP_649533-N-2018.pdf (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - UZP 649533-N-2018.jpg (JPG, 152.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postepowania - UZP 649533-N-2018.jpg (JPG, 183.6 KiB)
6 2018-09-27 2018-10-12 10:00:00 Remont drogi powiatowej Nr 1260N poprzez utwardzenie pobocza od miejscowości Królikowo do miejscowości Lichtajny unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27.09.2018.pdf (PDF, 103.6 KiB)
 • SIWZ-remont drogi w m. Królikowo.doc (DOC, 434 KiB)
 • Załacznik Nr 1a do SIWZ kosztorys ofertowy.ods (ODS, 7.8 KiB)
 • Załacznik Nr 5 do SIWZ- STWiOR.docx (DOCX, 731.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert -UZP 622524-N-2018.jpg (JPG, 112 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postepowania_UZP 622524-N-2018.jpg (JPG, 154.9 KiB)
7 2018-09-19 2018-10-04 10:00:00 Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1462N w miejscowości Leszno, od km 10+860 do km 11+210 unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu 19.09.2018.pdf (PDF, 103.6 KiB)
 • SIWZ-remont drogi w m. Leszno.doc (DOC, 430.5 KiB)
 • Załącznik 1a - Kosztorys ofertowy.xlsx (XLSX, 49 KiB)
 • Załącznik 5 - Specyfikacja techniczna.docx (DOCX, 762.5 KiB)
 • Wyjaśnienie_SIWZ _UZP619102-N-2018.jpg (JPG, 120.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert UZP 619102-N-2018.jpg (JPG, 177 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania_UZP_619102-N-2018.jpg (JPG, 195.9 KiB)
8 2018-09-13 2018-09-28 10:00:00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku Bartąg-Ruś- Etap I unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu Bartąg- Ruś.pdf (PDF, 107.4 KiB)
 • SIWZ- Bartąg- Ruś.doc (DOC, 461.5 KiB)
 • Przebudowa 1372N na odcinku Bartag - Rus etap I - załączniki.zip (ZIP, 48.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_616453-N-2018.jpg (JPG, 110.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania - UZP_616453-N-2018.jpg (JPG, 150.4 KiB)
9 2018-08-29 2018-09-13 10:00:00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N Radostowo-Studzianka -Etap II unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu 29.08.2018.pdf (PDF, 106.2 KiB)
 • SIWZ (DOC, 449.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1a do SIWZ- kosztorys ofertowy.xls (XLS, 47.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ-STWiOR (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik Nr 6 do SIWZ Projekt Budowlany (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik Nr 7 do SIWZ -cz.2 proj, zagospodarowania terenu (PDF, 252.5 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SIWZ-cz.1. proj zagospodarowania terenu (PDF, 385.7 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SIWZ- cz.2 przekroje normalne.pdf (PDF, 73 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SIWZ-cz.1 przekroje normalne.pdf (PDF, 54.7 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SIWZ- cz.3 profil podluzny.pdf (PDF, 80.1 KiB)
 • Załącznik Nr 9 do SIWZ- Przepusty.pdf (PDF, 442.1 KiB)
 • Załącznik Nr 10 do SIWZ cz 1 projekt stalej organizacji ruchu cz. rys.pdf (PDF, 706.2 KiB)
 • Załącznik Nr 10 do SIWZ cz.2 projekt stalej organizacji ruchu cz.opis.pdf (PDF, 400.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_UZP_609896-N-2018.jpg (JPG, 193.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania_UZP609896-N-2018.jpg (JPG, 225.4 KiB)
10 2018-07-13 2018-08-03 10:00:00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku Bartąg- Ruś- Etap I unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu Bartąg- Ruś.pdf (PDF, 106.9 KiB)
 • SIWZ- Bartąg- Ruś.doc (DOC, 464 KiB)
 • Zał.Nr 1a do SIWZ -kosztorys.ods (ODS, 23.8 KiB)
 • Zał.Nr 5.1 do SIWZ - SST branża drogowa.pdf (PDF, 1.9 MiB)
 • Zał.Nr 5.2 do SIWZ -SST elektryczna-teletechniczna.pdf (PDF, 243.1 KiB)
 • Zał.Nr 5.3 do SIWZ - SST kanalizacja deszczowa.pdf (PDF, 144.6 KiB)
 • Wyjaśnienie i Modyfikacja SIWZ UZP 588834-N-2018.pdf (PDF, 1.1 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (PDF, 37.4 KiB)
 • Zał.Nr 1a do SIWZ -kosztorys po zmianach.xls (XLS, 58 KiB)
 • Zał.Nr 6 do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy.pdf (PDF, 51.2 MiB)
 • Zał.Nr 7 do SIWZ - SST stalowa ścianka szczelna.pdf (PDF, 676.7 KiB)
 • Zał.Nr 8 do SIWZ - Zestawienie przepustów.docx (DOCX, 12.1 KiB)
 • Zał.Nr 9 do SIWZ - Przekrój przepustu wraz z ściankami czołowymi.pdf (PDF, 471.3 KiB)
 • Zał.Nr 10 do SIWZ - SST Siatka geokompozytowa.pdf (PDF, 48.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - UZP 588834-N-2018.jpg (JPG, 175.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania - UZP 588834-N-2018.jpg (JPG, 194 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu