ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-03-16 2018-03-23 23:59:00 Postępowanie na wyłonienie Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5" ogłoszony
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 2.8 MiB)
 • Wyciąg z dokumentacji (PDF, 139.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 117 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 234.9 KiB)
2 2018-03-15 2018-03-23 12:00:00 Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1 ogłoszony
 • Ogłoszenie AiU1 (PDF, 84.9 KiB)
 • SIWZ AiU1 (PDF, 214 KiB)
 • Zał nr 1 do SIWZ Formularz oferty (DOCX, 178.3 KiB)
 • Zał nr 2 do SIWZ Oświadczenie wykluczenie.docx (DOCX, 182.6 KiB)
 • Zał nr 3 do SIWZ Oświadczenie warunki (DOCX, 181.6 KiB)
 • Zał nr 4 do SIWZ Oświadczenie osoby część I (DOCX, 179 KiB)
 • Zał nr 5 do SIWZ Oświadczenie osoby część II (DOCX, 182.4 KiB)
3 2018-03-15 2018-03-23 12:00:00 Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2 ogłoszony
 • Ogłoszenie AiU2 (PDF, 79.5 KiB)
 • SIWZ AiU2 (PDF, 194.6 KiB)
 • Zał nr 1 do SIWZ Formularz oferty (DOCX, 177 KiB)
 • Zał nr 2 do SIWZ Oświadczenie wykluczenie (DOCX, 182.8 KiB)
 • Zał nr 3 do SIWZ Oświadczenie warunki (DOCX, 180.5 KiB)
 • Zał nr 4 do SIWZ Oświadczenie osoby (DOCX, 50.8 KiB)
4 2018-03-14 2018-03-29 10:00:00 Uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych w powiecie olsztyńskim: - ZADANIE NR 1- teren działania Obwodu Drogowego w Olsztynku; - ZADANIE NR 2 - teren działania Obwodu Drogowego w Barczewie; - ZADANIE NR 3 - teren działania Obwodu Drogowego w Dobrym Mieście ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu 14.03.2018 remonty cząstkowe.pdf (PDF, 115 KiB)
 • SIWZ- remonty cząstkowe.doc (DOC, 475.5 KiB)
 • załącznik Nr 1a( ZAD1) do SIWZ kosztorys ofertowy.xls (XLS, 28.5 KiB)
 • załącznik Nr 1b(ZAD2) do SIWZ kosztorys ofertowy.xls (XLS, 28.5 KiB)
 • załącznik Nr 1c(ZAD3) do SIWZ kosztorys ofertowy.xls (XLS, 28.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ - STWiOR.docx (DOCX, 125.9 KiB)
5 2018-03-14 2018-03-23 13:00:00 Dostawa emulsji asfaltowej C65B3PU/RC do Obwodu Drogowego w Barczewie, w łącznej ilości do 120 Mg ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu 14.03.2018 dostawa emulsji.pdf (PDF, 102.5 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dostawa emulsji.pdf (PDF, 40 KiB)
 • SIWZ- dostawa emelsji asfaltowej.doc (DOC, 299 KiB)
6 2018-03-12 2018-03-28 10:00:00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415N na odcinku od miejscowości Piotraszewo, od km 0+000 do km 3+650 ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu Piotraszewo.pdf (PDF, 107.6 KiB)
 • SIWZ- PIOTRASZEWO.doc (DOC, 457 KiB)
 • Załącznik Nr 1a do SIWZ kosztorys ofertowy.xlsx (XLSX, 59.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ Specyfikacje Techniczne.docx (DOCX, 1.4 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ - dotyczy UZP 529892-N-2018.jpg (JPG, 118.5 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA- Piotraszewo 21.03.2018.pdf (PDF, 40.1 KiB)
 • Plan sytuacyjny - Zał. nr 3 do pisma z dnia 21.03.2018.pdf (PDF, 12.2 MiB)
 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu- Zał. Nr 1 do pisma z dnia 21.03.2018.pdf (PDF, 4.6 MiB)
 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu-część opisowa- Zał. Nr 2 do pisma z dnia 21.03.2018.pdf (PDF, 331 KiB)
 • Wyajsnienia i modyfikacja SIWZ z dnia 21.03.2018.pdf (PDF, 3.6 MiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Olsztyński
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu