Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości działka nr 332 obr. Wymój, gm Stawiguda.

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Olsztyński
Ogłoszenia
Wersja z dnia

Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości działka nr 332 obr. Wymój, gm Stawiguda.

GN-III.6821.1.2020                                                                               
Olsztyn, 11 lutego 2020 r.
 
 
INFORMACJA
o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania
 z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 
Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) Starosta Olsztyński wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 332  o powierzchni 5,4700 ha, położonej w obrębie Wymój, gmina Stawiguda, dla której brak jest prowadzonej księgi wieczystej.
Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości polega na udzieleniu inwestorowi ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, w oparciu o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zezwolenia na wykonanie robót związanych z przebudową istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV o długości 8 m na linię kablową SN wraz z wymianą stanowiska słupowego na przedmiotowej działce.
Wymieniona wyżej nieruchomość w myśl przepisów art. 113 ust. 6 cytowanej ustawy ma nieuregulowany stan prawny.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia publikacji niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.
W związku z tym wzywa się osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do tej nieruchomości, aby w ww. terminie zgłosiły się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Olsztynie, przy Placu Bema 5, do pokoju nr 113, w godzinach od 7ºº do 15ºº celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowej nieruchomości.
 
Ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres od 11 lutego 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olsztynie, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Olsztyńskiego oraz na stronie MonitorUrzedowy.pl.