Wersja obowiązująca z dnia

Lista kandydatów na biegłych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Olsztyńskiego

Lp. Imię i nazwisko Adres do korespondencji Data wpisu na listę
1 Karolina Pułym-Mroziewska Plac Konsulatu Polskiego 1 10-532 Olsztyn 3.09.2018 r.
2 Andrzej Olszewski Urbi – Usługi Techniczne Andrzej Olszewski, ul. Szarych Szeregów 5, 10-072 Olsztyn 3.09.2018 r.
3 Joanna Gryguć-Kołodziejska ul. Gębika 69/3, 10-691 Olsztyn 3.09.2018 r.
4 Urszula Jedynak ul. Działkowa 36, 10-861 Olsztyn 3.09.2018 r.
5 Zbigniew Zaleski ul. Kanta 22C/27, 10-691 Olsztyn 8.04.2019 r.
6 Janusz Truskowski ul. Lipowa 2A, 10-065 Olsztyn 30.01.2023 r.
7 Wojciech Sokolnik ul. Kajki 7/6, 10-546 Olsztyn 21.02.2023 r.