Wyniki przeprowadzonych kontroli

Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Olsztyński

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Olsztyński
logo bip gov
Wyniki przeprowadzonych kontroli

Wyniki przeprowadzonych kontroli

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
103-08-2022Wyniki kontroli doraźnej Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie w zakresie działań Starosty Olsztyńskiego, jako organu administracji architektoniczno – budowlanej, podjętych w sprawie przyjętych zgłoszeń budowy budynku gospodarczego i garażowego na działce nr 155/62 obręb Ługwałd, gm. DywityWyniki przeprowadzonych kontroli - 2022Aktualny
203-08-2022Wyniki kontroli kompleksowej Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w zakresie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2022Aktualny
314-04-2022Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w zakresie wykorzystania środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i realizacji dochodów z tego tytułuWyniki przeprowadzonych kontroli - 2022Aktualny
422-09-2021Wyniki kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w OlsztynieWyniki przeprowadzonych kontroli - 2021Aktualny
520-07-2021WYNIKI KONTROLI Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2021Aktualny
620-07-2021WYNIKI KONTROLI Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2020Aktualny
726-03-2021Wyniki kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Olsztyńskiego przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w OlsztynieWyniki przeprowadzonych kontroli - 2020Aktualny
804-01-2021Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w zakresie wydawania uprawnień oraz sprawowania nadzoru nad kierującymi, związanych z eliminacją z ruchu drogowego kierujących pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholuWyniki przeprowadzonych kontroli - 2020Aktualny
905-10-2020Wyniki kontroli problemowej Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze uprawnień do kierowania pojazdami oraz zasad prowadzenia działalności regulowanejWyniki przeprowadzonych kontroli - 2019Aktualny
1015-06-2020Wyniki kontroli Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu DrogowegoWyniki przeprowadzonych kontroli - 2020Aktualny
1109-06-2020Wyniki kontroli Archiwum Państwowego w Olsztynie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie- Punkt przyjęć interesantów w BiskupcuWyniki przeprowadzonych kontroli - 2020Aktualny
1213-03-2020Wyniki kontroli problemowej Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w zakresie wykonywania zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2020Aktualny
1310-03-2020Wyniki kontroli problemowej Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznychWyniki przeprowadzonych kontroli - 2019Aktualny
1406-03-2020Wynik audytu zewnetrznego projektu pn. „Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego”Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2019Aktualny
1506-03-2020Wynik kontroli problemowej Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w zakresie wykonywania zadań obronnych w Starostwie Powiatowym w OlsztynieWyniki przeprowadzonych kontroli - 2019Aktualny
1606-03-2020Wyniki kontroli Archiwum Państwowego w Olsztynie w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w OlsztynieWyniki przeprowadzonych kontroli - 2019Aktualny
1706-03-2020Wyniki kontroli problemowej Wojewody Warmińsko – Mazurskiego realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnejWyniki przeprowadzonych kontroli - 2019Aktualny
1806-03-2020Wyniki kontroli problemowej Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w zakresie sprawdzenia realizacji zadań Starosty Olsztyńskiego związanych z organizacją i przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowejWyniki przeprowadzonych kontroli - 2019Aktualny
1906-03-2020Wyniki kontroli kompleksowej wykonywania zadań obronnych w województwie Warmińsko-Mazurskim Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2018Aktualny
2006-03-2020Wyniki kontroli Archiwum Państwowego w Olsztynie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Olsztynie Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2018Aktualny
Wyświetlone 1-20 z 92 rekordów.