Wersja obowiązująca z dnia

Rzecznik Konsumentów Powiatu Olsztyńskiego

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Olsztynie

Lucyna Jasińska

Do zadań Rzecznika Konsumentów należą zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumenta, określone w ustawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz.U.2021, poz. 275)  i innych przepisach.

Z pomocy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Olsztynie mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy Powiatu Olsztyńskiego to znaczy osoby, dla których Powiat Olsztyński jest miejscem zamieszkania i centrum aktywności życiowej oraz które zawarły umowę  z firmą zarejestrowaną na terenie Polski - w celu prywatnym. Osoby spoza Powiatu Olsztyńskiego  powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie.
Dane rzeczników konsumentów na terenie kraju można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Powiatowy Rzecznik udziela porad i informacji prawnych wyłącznie konsumentom.

Zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsultacje z Rzecznikiem należy wcześniej umówić telefonicznie poprzez Biuro Rzecznika Konsumentów, pod nr tel.  (089) 523-28-90 w godzinach 7:30 – 13:30.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Olsztynie nie prowadzi poradnictwa prawnego w drodze korespondencji elektronicznej.

W celu uzyskania porady drogą elektroniczną,  prosimy o kontakt z ogólnopolskim Konsumenckim Centrum E-porad pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl

Konsumenci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną dzwoniąc na  Infolinię Konsumencką: 801 440 220 oraz 222 66 76 76.

Infolinia jest czynna w dni powszednie w godzinach 8:00-18:00. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora osoby dzwoniącej.

 

 

Załączniki