Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

ePUAP

Ogłoszono przez Marcin Hojda

Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 t.j.) Starostwo Powiatowe w Olsztynie uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą mającą na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do urzędu na platformie ePUAP.

ePUAP

Logo platformy ePUAP
 
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /281400/SkrytkaESP
Adres portalu: https://epuap.gov.pl
Instrukcje i podręczniki: Link do strony ePUAP z podręcznikami