Wersja obowiązująca z dnia

Sprawy pracownicze

Zarządzenie Nr 45 Starosty Olsztyńskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

Zarządzenie Nr 41 Starosty Olsztyńskiego z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Starostwie Powiatowym w Olsztynie

Zarządzenie Nr 40 Starosty Olsztyńskiego z dnia 19 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

Zarządzenie Nr 72 Starosty Olsztyńskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

Zarządzenie Nr 15 Starosty Olsztyńskiego z dnia 21 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.