Wersja obowiązująca z dnia

Sprawy pracownicze

Zarządzenie Nr 45 Starosty Olsztyńskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

Zarządzenie Nr 41 Starosty Olsztyńskiego z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Starostwie Powiatowym w Olsztynie

Zarządzenie Nr 40 Starosty Olsztyńskiego z dnia 19 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

Zarządzenie Nr 72 Starosty Olsztyńskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

Zarządzenie Nr 15 Starosty Olsztyńskiego z dnia 21 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

Zarzadzenie Nr 25 Starosty Olsztyńskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

Załączniki do zarządzenia Nr 25 z dnia 12 kwietnia 2023:

Załącznik nr 4 Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych
Załącznik nr 5 Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych
Załącznik nr 7 Wniosek o wypłatę wynagrodzenia na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych
Załącznik nr 8 Wniosek o udzielenie  zwolnienia z powodu  działania  siły  wyższej wraz z deklaracją o sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia od pracy
Załącznik nr 9 Wniosek o urlop opiekuńczy
Załącznik nr 10 Oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych