Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Biuro Rzeczy Znalezionych

Ogłoszono przez Marcin Hojda

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn
Wydział Organizacyjny
pokój nr 213 (II piętro), tel. 89 521-05-10, lub 89 521-05-19 wew. 416
Godziny pracy Biura:
Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 15:00
Starosta Olsztyński jest organem właściwym do odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy zgubionych na terenie lub przez mieszkańca Powiatu Olsztyńskiego, jeśli znalazca nie wie, kto jest uprawniony do odbioru rzeczy, albo nie zna miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o:

Ustawę z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397)

Przedmiotem działalności Biura jest:
  1. przyjmowanie zawiadomienia o znalezieniu i przechowywanie znalezionej rzeczy,
  2. zamieszczanie ogłoszeń o posiadanych depozytach,
  3. poszukiwanie osób uprawnoinych do odbioru rzeczy,
  4. udzielanie informacji i wyjaśnień osobom zainteresowanym.
Jednocześnie informujemy, że:
  • Biuro Rzeczy Znalezionych może odmówić przyjęcia rzeczy, której wartość szacunkowa nie przekracza 100 złotych z pominięciem rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej. W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy przez Biuro znalazca może postąpić z rzeczą według własnego uznania.
  • Starosta może odmówić przyjęcia rzeczy, której posiadanie wymaga pozwolenia: broni, amunicji, materiałów wybuchowych, a także, dowodów osobistych, paszportów i innych dokumentów, które należy zgłosić do najbliższego posterunku Policji.