Wersja obowiązująca z dnia

Wydział Geodezji

Dyrektor
Wioleta Truszczyńska 116 521-05-35
STANOWISKO PRACY DO SPRAW EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Marta Czujak 131 523-28-77
Klaudia Krawczyk 132c 523-28-19
Agata Krzysztoń 128 523-28-29
Magdalena Mendelska 131 523-28-77
Alicja Różycka 131 523-28-77
Jarosław Mach 115 521-05-34
Anita Wadecka 132c 523-28-19
Mariusz Zybowski 132c 523-28-19
Dorota Zyskowska 133 523-28-69
ZAMIEJSCOWE STANOWISKO PRACY W BISKUPCU
       
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Anna Łyjak 132b 521-05-49,
523-28-07
Dorota Kołaczkowska 132b 521-05-49,
523-28-07
Magdalena Konopka 132 521-05-48
Cezary Komar 133 521-05-62
Mirosław Wiśniewski 133 523-28-92
Krzysztof Miller 133 521-05-51
Paweł Ruczyński 133 521-05-62
Piotr Pałejko 115 521-05-34
Małgorzata Pawłowska 130 523-28-40
Barbara Samoraj 132b 521-05-49,
523-28-07
Ewa Rutkowska 133 521-05-53
Emilia Winczura 128 523-28-29
Krystian Witkowski 133 521-05-51
Agnieszka Witkowska 133 523-28-92
Paulina Kwiatkowska 133 521-05-62
Agnieszka Stanek 133 521-05-62
Tomasz Kondras 133 521-05-53
STANOWISKO PRACY DO SPRAW UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Agnieszka Krupka 129 521-05-39
Natalia Rudzińska-Marguardt 129 521-05-39