Wersja obowiązująca z dnia

Wydział Gospodarowania Środowiskiem

Imię Nazwisko Pokój Telefon
Dyrektor
Aneta Świeczkowska 232 521-05-27
STANOWISKO PRACY DO SPRAW OGÓLNYCH, RYBACTWA I GOSPODARKI ODPADAMI
Ewa Pisarek 232 523-28-88
Halina Skrzypczyk-Popowska 232 523-28-88
STANOWISKO PRACY DO SPRAW OCHRONY POWIETRZA I GEOLOGII
Katarzyna Politowska 231 521-05-26
Małgorzata Kiełczykowska 231 521-05-26
STANOWISKO PRACY DO SPRAW LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA I PRZYRODY
Krzysztof Łach 212 523-28-38
Mariola Hegier 230 521-05-18
STANOWISKO PRACY DO SPRAW ZADRZEWIEŃ I DOTACJI CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Iwona Zapadka 230 521-05-18