Wersja obowiązująca z dnia

Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Imię Nazwisko pokój Telefon
Dyrektor
Barbara Guga 104 521-05-36
STANOWISKO PRACY DO SPRAW SZKÓŁ PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH, SPRAW OSOBOWYCH DYREKTORÓW SZKÓŁ, AWANSU ZAWODOWEGO, SPRAWOZDAWCZOŚCI I PROJEKTÓW
Edyta Kiliańska-Konieczna 103 521-05-37
Katarzyna Siergiej 101 521-05-38
STANOWISKO PRACY DO SPRAW KULTURY, SZKÓL MUZYCZNYCH, SPORTU, STOWARZYSZEŃ, I EWIDENCJI SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH
Sławomir Lech 105 523-28-80
Anita Spychalska 105 523-28-80
Paweł Palczewski 105 523-28-80