Wersja obowiązująca z dnia

Szpital Powiatowy im. J. Mikulicza w Biskupcu

Dane teleadresowe

Nazwa jednostki Adres Kierujący jednostką Tel., fax.,
e -mail
Teren działania NIP
Regon
Szpital Powiatowy im. J. Mikulicza w Biskupcu 11-300 Biskupiec
ul. Armii Krajowej 8
Marta Maciejewska Tel.: +48 89 715 20 23
Fax: +48 89 715 62 08
info@szpital-biskupiec.pl
www.szpital-biskupiec.pl
Teren całego powiatu NIP:
739-295-58-19
Regon:
511315745