Wersja obowiązująca z dnia

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego

Dane teleadresowe

Nazwa jednostki Adres Kierujący jednostką Tel., fax.,
e -mail
Teren działania NIP
Regon
Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie 10-447 Olsztyn
Al. Piłsudskiego 64 B
Katarzyna
Pietkiewicz
Tel.: +48 89 537 28 00
Fax: +48 89 537 28 01
olol@praca.gov.pl
uppo.olsztyn.ibip.pl
Miasto i Gmina Barczewo, Miasto i Gmina Olsztynek oraz Gminy: Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda i Świątki
(również obszary działania filii)
NIP:
739-14-23-121
Regon:
510928871
Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego
w Olsztynie – Filia w Biskupcu
11-300 Biskupiec
ul. Chrobrego 26
Halina Kaszubowska Tel.: +48 89 715 24 45
Fax: +48 89 715 37 09
ololbi@praca.gov.pl
Miasto i Gmina Biskupiec, Miasto i Gmina Jeziorany oraz Gmina Kolno NIP:
739-142-31-21
Regon:
 510928871
Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie – Filia w Dobrym Mieście 11-040 Dobre Miasto
Pl. 1 Sierpnia 1
Lidia Steckiewicz Tel./Fax: +48 89 616 11 29
ololdo@praca.gov.pl
Miasto i Gmina
Dobre Miasto
NIP:
739-142-31-21
Regon:
510928871