Wersja obowiązująca z dnia

Domy Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej

Dane teleadresowe

Nazwa jednostki Adres Kierujący jednostką Tel., fax.,
e -mail
NIP
Regon
Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach 11-320 Jeziorany
ul. Kajki 49
Agnieszka Kiljan Tel./Fax: +48 89 718 16 64
www.dpsjeziorany.pl
dpsjezioran@wp.pl
NIP:
739-15-66-010
Regon:
510927802
Dom Pomocy Społecznej w Grazymach Grazymy 1
11-036 Gietrzwałd
Wioletta Krawiec Tel./Fax: +48 89 513 14 61
www.dpsgrazymy.pl
dps@dpsgrazymy.pl
NIP:
739-12-43-821
Regon:
000293367
Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie ul. Lipowa 9
11-042 Jonkowo
Robert Kuchta Tel./Fax: +48 89 512 91 26
biuro@dpsjonkowo.pl
NIP:
739-29-09-386
Regon:
004445800
Dom Pomocy Społecznej w Barczewie 11-010 Barczewo
ul. Kraszewskiego 17
Beata Szpakowska

Tel.: +48 89 514 84 21
Tel./Fax: +48 89 514 85 74
sekretariat@dpsbarczewo.pl

NIP:
739-13-75-267
Regon:
510917873
Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Olsztynku 11-015 Olsztynek
ul. Park 5
Zbigniew Pobratyn
el.: +48 89 519 50 20 / 32
Fax: +48 89 519 10 70
http://dpszacisze.pl
sekretariat@dpszacisze.pl - adres główny
ksiegowosc@dpszacisze.pl - główny księgowy
zamowienia@dpszacisze.pl - główny administrator, zamówienia publiczne
kadry@dpszacisze.pl - dział kadr
socjalne@dpszacisze.pl - pracownicy socjalni
terapia@dpszacisze.pl - terapia zajęciowa
NIP:
739-10-39-629
Regon:
000294906