Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie powiązań budżetu Powiatu Olsztyńskiego z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2011 roku

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Olsztyński
Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2012
Wersja z dnia

Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie powiązań budżetu Powiatu Olsztyńskiego z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2011 roku

WYNIKI KONTROLI
Najwyższej Izby Kontroli
 
w przedmiocie powiązań budżetu Powiatu Olsztyńskiego z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2011 roku
 
      Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82 z późn. zm.) Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Olsztynie kontrolę, którą objęto powiązania budżetu Powiatu Olsztyńskiego z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2011 roku.
Kontrolę przeprowadzono w okresie od dnia 18 stycznia 2012 roku do dnia 29 marca 2012 roku.
Wyniki kontroli zawarte zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 29 marca 2012 roku
W przedstawionym Staroście Olsztyńskiemu wystąpieniu pokontrolnym znak: LOL -4101-04-03/2012, P/12/001 z dnia 6 kwietnia 2012 roku Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Powiatu w badanym okresie.
Podstawą pozytywnej oceny było prawidłowe wykorzystanie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, terminowe odprowadzanie dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji tych zadań oraz prawidłowe wykorzystanie środków przeznaczonych na finansowanie projektów z funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 (RPO WiM).

     Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.1.2012.