Wyniki kontroli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WiM z kontroli na miejscu realizacji projektu nr WND-RPWM.06.02.01-28-031/10 pn. „Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach”

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Olsztyński
Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2012
Wersja z dnia

Wyniki kontroli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WiM z kontroli na miejscu realizacji projektu nr WND-RPWM.06.02.01-28-031/10 pn. „Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach”

WYNIKI KONTROLI
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WiM
 
z kontroli na miejscu realizacji projektu nr WND-RPWM.06.02.01-28-031/10 pn. „Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach”

Na podstawie:
  1. rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE seria L nr 210, s. 25 z dnia 31.07.2006 r.),
  2. rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE seria L nr 45, s. 3 z dnia 15.02.2007 r.),
  3. art. 26 ust. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.),
  4. umowy nr UDA-RPWM.06.02.01-28-031/10-00 z dnia 30.12.2010 r. wraz z aneksami
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WiM w dniach 29 maja 2012 roku, 5 czerwca 2012 roku przeprowadził w Starostwie Powiatowym w Olsztynie kontrolę na miejscu realizacji projektu nr WND-RPWM.06.02.01-28-031/10 pn. „Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach”, którego beneficjentem był Powiat Olsztyński.

           Projekt był realizowany w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Środowisko przyrodnicze”, Działania 6.2 – „Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami” i Poddziałania 6.2.1 – „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.
           Celem kontroli była realizacja umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.
           Ustalenia stanu faktycznego zawarte w informacji pokontrolnej z dnia 18 lipca 2012 roku potwierdzają zgodność realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie projektu i umową o dofinansowanie projektu.
           Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.4.2012.