Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: 2014

Ogłoszono przez Piotr Chmielewski

Wyniki kontroli Wojewody Wamińsko-Mazurskiego w przedmiocie realizacji przez Starostę Olsztyńskiego zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem w 2014 roku kwalifikacji wojskowej w powiecie olsztyńskim.

WYNIKI KONTROLI
Wojewody Warmińsko – Mazurskiego
 
w przedmiocie realizacji przez Starostę Olsztyńskiego zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem w 2014 roku kwalifikacji wojskowej w powiecie olsztyńskim

       Na podstawie:
  1. art. 37 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.),
  2. § 11 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.),
  3. zarządzenia Nr 274 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, zmienionego zarządzeniem Nr 42 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 10 lutego 2014 roku
       Wojewoda Warmińsko – Mazurski przeprowadził w dniu 14 marca 2014 roku kontrolę w przedmiocie realizacji przez Starostę Olsztyńskiego zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem w 2014 roku kwalifikacji wojskowej w powiecie olsztyńskim.
       W przedstawionym Staroście Olsztyńskiemu protokole kontroli z dnia 18 marca 2014 roku znak: ZK-III.430.14.2014 Wojewoda Warmińsko – Mazurski ocenił pozytywnie działalność Starosty Olsztyńskiego w zbadanym zakresie.
       W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że Starosta Olsztyński ustawowy obowiązek przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu olsztyńskiego zrealizował na wysokim poziomie.
       Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.1.2014.