Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: 2014

Ogłoszono przez Piotr Chmielewski

Wyniki kontroli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w przedmiocie realizacji przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących wydawania pozwoleń wodnoprawnych

WYNIKI KONTROLI
Wojewody Warmińsko – Mazurskiego


w przedmiocie realizacji przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących wydawania pozwoleń wodnoprawnych

      Na podstawie:
1) art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),
2) art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.),
3) art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.)

      Wojewoda Warmińsko – Mazurski przeprowadził w Starostwie Powiatowym w Olsztynie kontrolę, którą objęto realizację przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących wydawania pozwoleń wodnoprawnych, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.). Okres objęty kontrolą – 2013 rok.
      Kontrolę przeprowadzono w terminie od dnia 7 kwietnia do dnia 11 kwietnia 2014 roku.
      W przedstawionym Staroście Olsztyńskiemu wystąpieniu pokontrolnym znak: FK-VI.431.12.2014 z dnia 23 maja 2014 roku Wojewoda Warmińsko – Mazurski ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami działalność Starostwa Powiatowego w Olsztynie w badanym zakresie.
      Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.3.2014.