Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: 2014

Ogłoszono przez Piotr Chmielewski

Wyniki audytu zewnętrznego projektu nr WND-RPWM.01.03-28-034/10-01 pn. „Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego”

WYNIKI AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO
projektu nr WND-RPWM.01.03-28-034/10-01 pn. „Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego”
 

Firma Handikap Audyt Agnieszka Mazurek, z siedzibą w Warszawie, ul. Bieniewicka 2B/18 przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Olsztynie audyt zewnętrzny projektu nr WND-RPWM.01.03-28-034/10-01 pn. „Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-RPWM.01.03-28-034/10, którego Liderem jest Powiat Olsztyński. Audyt był przeprowadzony w okresie od 10 do 14 kwietnia 2014 roku.

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 1 – „Przedsiębiorczość”, Działania 1.3 – „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.

Ustalenia stanu faktycznego zawarte w sprawozdaniu z dnia 14 kwietnia 2014 roku potwierdzają, że realizacja projektu przebiega zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie oraz z przepisami prawa.

Audytorzy odstąpili od wydania zaleceń w badanych obszarach.

Zgromadzona dokumentacja dotycząca audytu przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.4.2014.