Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: 2014

Ogłoszono przez Piotr Chmielewski

Wyniki kontroliNarodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji przedsięwzięcia grupowego pn. „Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego”

WYNIKI KONTROLI
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

realizacji przedsięwzięcia grupowego pn. „Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego”

Na podstawie:
 1. art. 400k ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.),
 2. § 9 umowy o dofinansowanie w formie dotacji na projekt grupowy nr 820/2012/Wn -14/OA-TR-KU/D,
 3. § 10 umów o dofinansowanie w formie pożyczki:
  1. nr 821/2012/Wn-14/OA-TR-KU/P,
  2. nr 822/2012/Wn-14/OA-TR-KU/P,
  3. nr 823/2012/Wn-14/OA-TR-KU/P,
  4. nr 824/2012/Wn-14/OA-TR-KU/P,
  5. nr 826/2012/Wn-14/OA-TR-KU/P,
  6. nr 827/2012/Wn-14/OA-TR-KU/P,
 4. wniosku w sprawie kontroli doraźnej zatwierdzonego przez Zastępcę Prezesa NFOŚiGW
        Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniach 28 lipca – 1 sierpnia 2014 roku przeprowadził kontrolę doraźną realizacji przedsięwzięcia grupowego pn. „Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego”, którego Liderem jest Powiat Olsztyński.
        Ustalenia stanu faktycznego zawarte są w informacji pokontrolnej z dnia 18 sierpnia 2014 roku.
        Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.6.2014.