Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: 2014

Ogłoszono przez Piotr Chmielewski

Wyniki kontroli Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie oceny działań Starosty Olsztyńskiego zmierzających do ustalenia wykonania i egzekwowania obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowych obiektów budowlanych, wybudowanych na podstawie skutecznie dokonanego zgłoszenia, przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu

WYNIKI KONTROLI
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 
w zakresie oceny działań Starosty Olsztyńskiego zmierzających do ustalenia wykonania i egzekwowania obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowych obiektów budowlanych, wybudowanych na podstawie skutecznie dokonanego zgłoszenia, przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu

Na podstawie:
1) art. 84b ust. 1 i art. 88a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),
2) art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził kontrolę problemową Starosty Olsztyńskiego. Zakresem kontroli objęto działania zmierzające do ustalenia wykonania i egzekwowania obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowych obiektów budowlanych, wybudowanych na podstawie skutecznie dokonanego zgłoszenia, przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu. Okres objęty kontrolą – 1 stycznia 2010 roku – 31 grudnia 2013 roku.
Kontrolę przeprowadzono w terminie od dnia 12 maja do dnia 16 maja 2014 roku.
Ustalenia stanu faktycznego zawarte są w wystąpieniu pokontrolnym znak: DIK/INN/512/134/14 z dnia 28 października 2014 roku.
Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.5.2014.