Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: 2014

Ogłoszono przez Piotr Chmielewski

Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w zakresie prowadzenia gospodarki łowieckiej

WYNIKI KONTROLI
Najwyższej Izby Kontroli


w zakresie prowadzenia gospodarki łowieckiej

            Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82 z późn. zm.) Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Olsztynie kontrolę w zakresie prowadzenia gospodarki łowieckiej.
            Kontrolę przeprowadzono w okresie od dnia 9 października 2014 roku do dnia 18 listopada 2014 roku.
            W przedstawionym Staroście Olsztyńskiemu wystąpieniu pokontrolnym znak: LOL -4113-002-05/2014, D/14/508 z dnia 1 grudnia 2014 roku Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność Starostwa Powiatowego w Olsztynie w zbadanym zakresie w latach gospodarczych 2012/2013 oraz 2013/2014.
            Ocenę pozytywną uzasadnia prawidłowe wydzierżawianie obwodów łowieckich, a także właściwe rozdysponowywanie czynszu za korzystanie z nich.
            Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.7.2014.