Wyniki kontroli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w przedmiocie sprawdzenia sposobu wykorzystania uwag oraz wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 29-30 października 2012 roku, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 29 stycznia 2013 roku, znak IGR-XI.431.6.2012

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Olsztyński
Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2016
Wersja z dnia

Wyniki kontroli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w przedmiocie sprawdzenia sposobu wykorzystania uwag oraz wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 29-30 października 2012 roku, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 29 stycznia 2013 roku, znak IGR-XI.431.6.2012

WYNIKI KONTROLI
Wojewody Warmińsko – Mazurskiego

w przedmiocie sprawdzenia sposobu wykorzystania uwag oraz wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 29-30 października 2012 roku, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 29 stycznia 2013 roku, znak IGR-XI.431.6.2012
 
            Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525), w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909 z późn. zm.) oraz art. 156 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196 z późn. zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski przeprowadził w Starostwie Powiatowym w Olsztynie kontrolę w przedmiocie sprawdzenia sposobu wykorzystania uwag oraz wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 29-30 października 2012 roku, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 29 stycznia 2013 roku, znak IGR-XI.431.6.2012 w zakresie prawidłowości wydawania przez Starostę Olsztyńskiego decyzji dotyczących rekultywacji i zagospodarowania gruntów rolnych, realizowanych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 lutego 2013 roku do dnia 7 marca 2016 roku.
            Kontrolę przeprowadzono w terminie od 7 do 8 marca 2016 roku.
            W przedstawionym Staroście Olsztyńskiemu wystąpieniu pokontrolnym znak: IGR-XI.431.1.2016 z dnia 19 maja 2016 roku Wojewoda Warmińsko – Mazurski ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami działalność Starostwa Powiatowego w Olsztynie w badanym zakresie.
        Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy:
Or-I.1710.4.2016.