Wyniki kontroli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w przedmiocie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Olsztyński
Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2016
Wersja z dnia

Wyniki kontroli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w przedmiocie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

WYNIKI KONTROLI
Wojewody Warmińsko – Mazurskiego

w przedmiocie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
 
Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525 z późn. zm.), w związku z art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski przeprowadził w Starostwie Powiatowym w Olsztynie kontrolę w przedmiocie realizacji przez Starostę Olsztyńskiego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, w szczególności:
  1. ewidencja zasobu i innych nieruchomości Skarbu Państwa,
  2. sporządzanie planów wykorzystania zasobu,
  3. sprzedaż nieruchomości, zamiana oraz darowizna,
  4. oddawanie w użytkowanie wieczyste,
  5. oddawanie w trwały zarząd i jego wygaszanie,
  6. zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  7. udostępnianie nieruchomości Skarbu Państwa w drodze umów obligacyjnych; dzierżawa, najem, użyczenie,
  8. aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste i z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa,
  9. tryb załatwiania złożonych wniosków o wywłaszczenie oraz prawidłowość formalnoprawna wydawanych decyzji w sprawach wywłaszczeń,
  10. ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.
Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
Kontrolę przeprowadzono w terminie od 7 do 31 marca 2016 roku.
W przedstawionym Staroście Olsztyńskiemu wystąpieniu pokontrolnym znak: IGR-VIII.431.1.2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku Wojewoda Warmińsko – Mazurski ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami działalność Starostwa Powiatowego w Olsztynie w badanym zakresie.
Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.3.2016.