Wersja obowiązująca z dnia

Wyniki kontroli kompleksowej wykonywania zadań obronnych w województwie Warmińsko-Mazurskim

Na podstawie:
  1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.),
  2. Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych RP w latach 2017 – 2026 wraz z Aneksem nr 1 dotyczącym 2018 roku,
  3. Planu kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych na 2018 rok,
  4. Planu przeprowadzenia kontroli kompleksowej wykonywania zadań obronnych w Województwie Warmińsko-Mazurskim w dniach 8 – 12 października 2018 roku
Zespół Kontrolny powołany przez Prezesa Rady Ministrów przeprowadził w Starostwie Powiatowym w Olsztynie kontrolę kompleksową wykonywania zadań obronnych. Jej celem było sprawdzenie stopnia realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w województwie warmińsko – mazurskim oraz przedstawienie stosownych ocen.
           
Kontrolę przeprowadzono w terminie od dnia 8 do dnia 12 października 2018 roku.
 
Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, a wyciąg z protokołu kontroli w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.2.2018.