Wersja obowiązująca z dnia

Wyniki kontroli problemowej Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w zakresie sprawdzenia realizacji zadań Starosty Olsztyńskiego związanych z organizacją i przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej

WYNIKI KONTROLI PROBLEMOWEJ
Wojewody Warmińsko – Mazurskiego
 
w zakresie sprawdzenia realizacji zadań Starosty Olsztyńskiego związanych z organizacją i przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej
 
Wojewoda Warmińsko – Mazurski przeprowadził w Starostwie Powiatowym w Olsztynie oraz w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Olsztynie kontrolę problemową w zakresie sprawdzenia realizacji zadań Starosty Olsztyńskiego związanych z organizacją i przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej. Okres objęty kontrolą od dnia 1 marca 2019 roku (rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu olsztyńskiego) do dnia kontroli.
Kontrolę przeprowadzono w dniu 27 marca 2019 roku.
W przedstawionym Staroście Olsztyńskiemu wystąpieniu pokontrolnym znak: ZK-IV.431.6.2019 z dnia 15 maja 2019 roku Wojewoda Warmińsko – Mazurski pozytywnie ocenił działalność Starosty Olsztyńskiego w badanym zakresie.
Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.1.2019.