Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udostępnienia dz nr 12 w obr. Bartąg, gm. Stawiguda

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Olsztyński
Ogłoszenia
Wersja z dnia

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udostępnienia dz nr 12 w obr. Bartąg, gm. Stawiguda

GN-III.6852.17.2019

Olsztyn, 19 marca 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 113 ust. 7, art. 115 ust. 3 w związku z art. 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu z dniem 19 marca 2020 r. postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 12 o powierzchni 0,2256 ha, położonej w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie księga wieczysta nr OL1O/00020181/1, poprzez udzielenie inwestorowi - ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą   w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, w imieniu której występuje Grzegorz Parfinowicz reprezentujący firmę ENERGA INVEST Sp. z o. o., zezwolenia na wykonanie robót polegających na remoncie napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV z wymianą słupów nN 0,4 kV na przedmiotowej nieruchomości. W myśl art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w przedmiotowej sprawie został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania orzeczenia.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w celu oceny dowodów i materiałów zebranych w postępowaniu oraz wnieść swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Dokumenty w powyższej sprawie znajdują się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie (Plac Bema 5, pokój nr 113) i są dostępne w godzinach 700-1500 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Mając na uwadze zapisy art. 79a Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuję, iż z dokumentacji zgromadzonej w sprawie nie wynika, że planowane prace można zakwalifikować do kategorii remontu czy konserwacji, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem wnioskodawcy. Zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego wyklucza remont i stanowi o istocie przebudowy.

W związku z powyższym wzywa się wnioskodawcę do przedłożenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac projektowych oraz wskazania czy remontem zostanie objęta cała linia elektroenergetyczna 0,4 kV w miejscowości Bartąg, gmina Stawiguda.

Niniejsze zawiadomienie podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego na okres od 19 marca 2020 r. do 2 kwietnia 2020 r. poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olsztynie, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Olsztyńskiego oraz na stronie MonitorUrzedowy.pl. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.