Ogłoszenie o przedłużeniu terminu - odszkodowanie za dz. nr 185/29 i 185/30, obr. Tuławki, gm Dywity

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Olsztyński
Ogłoszenia
Wersja z dnia

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu - odszkodowanie za dz. nr 185/29 i 185/30, obr. Tuławki, gm Dywity

Olsztyn, dnia 8 września 2020 r.

GN-III.683.1.8.2020

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 36 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Starosta Olsztyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że sprawa ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Tuławki, gmina Dywity numerami działek 185/29 o pow. 0,0027 ha i 185/30 o pow. 0,0072 ha (wydzielonymi z działki nr 185/9), które z mocy prawa przeszły na własność Powiatu Olsztyńskiego na podstawie decyzji Starosty Olsztyńskiego z dnia 11 lipca 2018 r. – Nr Dyw/82/2018, znak: BI-II.6740.7.42.2018.AO5 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ,,Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejsc. Spręcowo do miejsc. Tuławki, następnie Nr 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko”, stanowiących uprzednio własność nieżyjących Ireneusza i Wiesławy Głodkowskich ze względu na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność sporządzenia operatu szacunkowego nie została załatwiona w terminie przewidzianym w Kodeksie postępowania administracyjnego.

 

Planowany termin zakończenia sprawy ustala się na 30 października 2020 r.

 

POUCZENIE

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36, bądź gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (art. 37 § 1 Kpa). Ponaglenie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego.

 

Ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres od 9.09.2020 r. do 23.09.2020 r. na tablicy ogłoszeń  Starostwa Powiatowego w Olsztynie, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Olsztyńskiego oraz na stronie MonitorUrzedowy.pl.