Wersja nieobowiązująca z dnia

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Starostwie Powiatowym w Olsztynie wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez jednostki: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego oraz Powiatową Służbę Drogową w Olsztynie; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, domy pomocy społecznej oraz szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Olsztyński.
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  • monitorowanie działalności w/w jednostek w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Olsztynie

Pani Agnieszka C. Kwiecień – Ziemińska
Swym zakresem działania obejmuje Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego oraz Powiatową Służbę Drogową w Olsztynie.
Dane kontaktowe:
Tel.: 533 039 882 (kontakt telefoniczny w dniach: poniedziałek i wtorek w godz. 8 – 15)
e-mail: agnieszka.kwiecien-zieminska@powiat-olsztynski.pl
 
Pan Arkadiusz Paturej
Swym zakresem działania obejmuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, domy pomocy społecznej oraz szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Olsztyński.
Dane kontaktowe:
Tel. 89 544 38 00
e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl

 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.