Wersja obowiązująca z dnia

OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Udostępnienie informacji o środowisku

 

Wniosek do pobrania

a) wniosek o udostępnienie informacji o środowisku

 

 

2. Karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego:

 

Wnioski do pobrania: 

a) wniosek o wydanie karty wędkarskiej

b) wniosek o wydanie wtórnika karty wędkarskiej

c) wniosek o wymianę karty wędkarskiej

d) wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego

e) wniosek o wydanie wtórnika karty łowiectwa podwodnego

f) wniosek o wymianę karty łowiectwa podwodnego

Pracownicy odpowiedzialni:

Ewa Pisarek - inspektor

Olsztyn, Plac Bema 5, pokój 232

telefon: 523 28 88

godziny pracy: 7:00 – 15:00

 

 

3. Zaświadczenia dotyczące objęcia działek uproszczonym planem urządzenia lasu, Zaświadczenia dotyczące inwestycji w lasach:

 

Wniosek do pobrania: 

a) wniosek o wydanie zaświadczenia objęcie działek upul

 

Wniosek do pobrania: 

b) wniosek o wydanie zaświadczenia - inwestycje w lasach

 

Pracownicy odpowiedzialni:

Krzysztof Łach – inspektor

Olsztyn, Plac Bema 5, pokój 212

telefon: 89 523 28 38

godziny pracy: 7:00 – 15:00

 

 

4. Zezwolenie na zbieranie odpadów, Zezwolenie na przetwarzanie odpadów, Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

 

Wnioski do pobrania: 

 

a) wniosek zbieranie odpadów

Dodatkowe informacje (pdf)

 

b) wniosek przetwarzanie odpadów

Dodatkowe informacje (pdf)

 

c) wniosek zbieranie i przetwarzanie odpadów

Dodatkowe informacje (pdf)

 

d) wniosek wytwarzanie odpadów

e) oświadczenie opłata skarbowa

Dodatkowe informacje (pdf)

 

Pracownicy odpowiedzialni:

Halina Skrzypczyk-Popowska - główny specjalista

Olsztyn, Plac Bema 5, pokój 232

telefon: 523 28 88

godziny pracy: 7:00 – 15:00

 

 

5. Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy (poza gruntami w użytkowaniu wieczystym)

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów rosnących przy linii kolejowej

 

Wnioski do pobrania:

a) wniosek usunięcie drzew lub krzewów

b) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym

c) oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń

d) zgoda właściciela nieruchomości

e) oświadczenie o udostępnieniu informacji dla spółdzielni mieszkaniowych

f) oświadczenie o udostępnieniu informacji dla wspólnot mieszkaniowych

g) wniosek usunięcie drzew lub krzewów ogrody działkowe

h) wniosek usunięcie drzew - PKP

 

Dodatkowe informacje (pdf)

 

 

Pracownicy odpowiedzialni:

 

Iwona Zapadka – starszy inspektor

Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn pok. 230

telefon 89 521 05 18

godziny pracy: 7:00 – 15:00

 

6. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, Zaświadczenie dotyczące instalacji spalania paliw, Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

 

Wniosek do pobrania: 

a) wniosek zgłoszenie instalacji

Dodatkowe informacje (pdf)

Wniosek do pobrania: 

b) wniosek o zaświadczenie - instalacja spalania paliw

Wniosek do pobrania: 

c) wniosek o pozwolenie na emisje

d) oświadczenie opłata skarbowa

Dodatkowe informacje (pdf)

 

Pracownicy odpowiedzialni:

Katarzyna Politowska – starszy inspektor

Olsztyn, Plac Bema 5, pokój 231

telefon: 521 05 26

godziny pracy: 7:00 – 15:00

 

 

7. Rejestracja zwierząt egzotycznych, Hodowanie lub utrzymywanie chartów, Zakaz wykonywania polowania,

 

Wnioski do pobrania:

a) wniosek rejestracja zwierząt egzotycznych

Dodatkowe informacje (pdf)

Wniosek do pobrania:

b) wniosek hodowla bądź utrzymanie chartów

Dodatkowe informacje (pdf)

Wniosek do pobrania:

c) oświadczenie o zakazie wykonywania polowania

 

Pracownicy odpowiedzialni:

Mariola Hegier – inspektor

Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn pok. 230

telefon 89 521 05 18

godziny pracy: 7:00 – 14:00

 

 

8. Wnioski z zakresu geologii i rekultywacji

 

Wnioski do pobrania: 

a) Wniosek o wydanie decyzji określającej kierunek rekultywacji gruntów, osobę zobowiązaną do rekultywacji, termin jej wykonania oraz stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów

b) Wniosek o wydanie decyzji o zakończeniu rekultywacji gruntów

c) Zgłoszenie projektu robót geologicznych na ciepło Ziemi

d) Wniosek o wydanie zaświadczenia ciepło Ziemi

e) Zgłoszenie innej dokumentacji geologicznej

f) Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

g) Zatwierdzenie dokumentacji złoża kopaliny

h) Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej

i) Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

j) Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny

 

Pracownicy odpowiedzialni:

Małgorzata Kiełczykowska - inspektor

Olsztyn, Plac Bema 5, pokój 231

telefon: 521 05 26

godziny pracy: 8:00 – 15:00

 

9. RODO

a) Klauzula Informacyjna - prowadzenie postępowań administracyjnych i podejmowanie czynności urzędowych